Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán PL nav.prez.12/13

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
XNDP 13/14 Diplomová práce (obory PL, DS, LA +[ID]) od 13/14 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
18
1.S.NPPL 11/12 1.sem.nav.prez.PL od 11/12 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
2.S.NPPL 11/12 2.sem.nav.prez.PL od 11/12 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
24
3.S.NPPL 13/14 3.sem.nav.prez.PL 13/14 V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
27
4.S.NPPL 12/13 4.sem.nav.prez. PL od 12/13 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
4
Minimální počet kreditů 101
Semestrální projekt
XN1-4 12/13 Projekty nav. 1.-4.sem.DS,ID,LO,PL V této skupině musíte získat 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
13
Minimální počet kreditů 13
Povinně volitelné předměty
Y2-N 11/12 PVP nav.prez. od 11/12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 3. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30004228.html