Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Doktorské studium, kombinovaná forma

Studijní program: Elektrotechnika a informatika Typ studia: Doktorské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Doktorský blok studia, kombinovaná forma
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinně volitelné předměty
PKKPPP Předměty doktorského studia V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 30)
20
Minimální počet kreditů 20
Počet předepsaných kreditů celkem 20
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 30

~Studijní plán je určen školitelem pro každého doktoranda individuálně.\\

Předměty doktorského studia [PKKPPP]

Aktuální předměty doktorského studia

Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10191504.html