Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Jazyk - angličtina 4

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15JBA4 ZK 2 0P+2C+10B česky
Přednášející:
Dana Boušová, Jan Feit, Jitka Heřmanová, Marie Michlová, Lenka Monková, Peter Morpuss, Markéta Olehlová, Eva Rezlerová, Marek Tomeček, Markéta Vojanová
Cvičící:
Dana Boušová, Jan Feit, Jitka Heřmanová, Marie Michlová, Lenka Monková, Peter Morpuss, Markéta Olehlová, Eva Rezlerová, Marek Tomeček, Markéta Vojanová
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Prezentace v písemném a ústním projevu, zásady odborného stylu. Analýza, zpracování a tvorba odborných textů s použitím adekvátních jazykových prostředků. Formy ústního a písemného projevu. Příprava na pobyt v anglicky mluvícím prostředí.U pokročilejších kurzů příprava na certifikáty FCE a CAE.

Požadavky:

Minimální vstupní úroveň B1 (CEFR).1. Aktivní účast ve cvičeních. Pravidelná docházka a aktivní zapojení se formou plnění zadaných úkolů a konverzace.

2. Domácí písemná práce I.

3. Zápočtový test z anglického jazyka. Test se skládá z gramatiky, slovní zásoby, náslechu nebo čtení s porozuměním textu v rozsahu probrané látky. Min. úspěšnost v tomto testu pro získání zápočtu je 60 %.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozvoj produktivních a receptivních dovedností na úrovni B2 a vyšší s důrazem na přesnost, psaní a prezentační dovednosti, strukturu textu, původnost a užívání zdrojů (eliminace plagiátorství). Reálie anglicky mluvících zemí s ohledem na obor a uplatnění absolventů.

Studijní materiály:

Dellar H., Walkley A. Outcomes. National Geographic Learning, 2017.

Swan M., Practical English Usage. Oxford, 2019.

Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge 2019.

Poznámka:

(KOMBI - obor PL, program DS, LA v Praze, od 23-24 program PL - nutné akualizovat )

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1855806.html