Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Jazyk - angličtina 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15JBA4 ZK 2 0P+2C+10B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Rozvoj percepčních a komunikačních dovedností, schopnost dávat zpětnou vazbu, sumarizace obsahu odborného textu, strukturování prezentace, strukturování zápisu obchodních jednání, základy praktické rétoriky anglického jazyka, odborný styl a jeho užití, jazyk managementu.

Požadavky:

Minimální vstupní úroveň B1 (CEFR).1. Aktivní účast ve cvičeních. Pravidelná docházka a aktivní zapojení se formou plnění zadaných úkolů a konverzace.

2. Domácí písemná práce I.

3. Zápočtový test z anglického jazyka. Test se skládá z gramatiky, slovní zásoby, náslechu nebo čtení s porozuměním textu v rozsahu probrané látky. Min. úspěšnost v tomto testu pro získání zápočtu je 60 %.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností s přihlédnutím k budoucímu profesnímu zaměření studentů a rozvoji jejich kariéry v multikulturním a mezinárodním kontextu.

Studijní materiály:

Claire, A. - Wilson, J. J.: Speak Out ? intermediate to advanced, Pearson 2014

Hewings, M.: Advanced Grammar in Use, CUP 2013

Murray, N.: Writing Essays in English Language and Linguistics, CUP 2012

Sharma, P. - Barrett, B.: Vocabulary Organiser, Collins 2014

Poznámka:

(KOMBI - obor PL v Praze)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1855806.html