Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Části strojů pro technology

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131519 Z,ZK 5 2P+3C česky
Přednášející:
František Lopot (gar.), Eliška Cézová, Zdeněk Češpíro, Martin Dub, Martin Havlíček, Jiří Houkal, Jan Kanaval, Ondřej Štoček, Roman Uhlíř
Cvičící:
František Lopot (gar.), Eliška Cézová, Zdeněk Češpíro, Martin Dub, Martin Havlíček, Jiří Houkal, Jan Kanaval, Ondřej Štoček, Roman Uhlíř
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Dimenzování základních strojních součástí,

2) Dimenzování šroubů,

3) Spojení náboje a hřídele,

4) Dimenzování ozubených kol,

5) Dimenzování hřídelí

6) Dimenzování ložisek.

7) Základní postupy návrhu a kontrol prvků,

8) Základní zásady skládání prvků

9) Mechanismy a jejich kinematika

10) Mechanismy a silové vazby.

11) Vazby konstrukce a technologie.

12) Dimenzování staticky zatížených svarových spojů s ohledem na technologii.

13) Procvičení přednesené látky na jednoduchých příkladech.

Osnova cvičení:

1) Dimenzování základních strojních součástí,

2) Dimenzování šroubů,

3) Spojení náboje a hřídele,

4) Dimenzování ozubených kol,

5) Dimenzování hřídelí

6) Dimenzování ložisek.

7) Základní postupy návrhu a kontrol prvků,

8) Základní zásady skládání prvků

9) Mechanismy a jejich kinematika

10) Mechanismy a silové vazby.

11) Vazby konstrukce a technologie.

12) Dimenzování staticky zatížených svarových spojů s ohledem na technologii.

13) Procvičení přednesené látky na jednoduchých příkladech.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Švec, V. Části a mechanismy strojů - Spoje a spojovací součásti. ČVUT, Praha. 2008

2.Švec, V. Části a mechanismy strojů - Mechanické převody. ČVUT, Praha. 2004

3.Švec, V. Části a mechanismy strojů - Příklady. ČVUT, Praha. 2003

4.Bolek, A., Kochman, J. Technický průvodce 6. Části strojů. 1. a 2. svazek. SNTL Praha. 1989 a 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A2-261b
Cézová E.
08:00–10:30
(paralelka 101)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-261b
Cézová E.
16:45–19:15
(paralelka 103)
Dejvice
Rýsovna 261b
místnost T4:A2-442b
Uhlíř R.
08:00–10:30
(paralelka 102)
Dejvice
Poč. rýsovna 442b
místnost T4:A2-442a
Havlíček M.
16:45–19:15
(paralelka 104)
Dejvice
Poč. rýsovna 442a
Út
místnost T4:C2-434
Češpíro Z.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 434
místnost T4:A1-507b
Češpíro Z.
14:15–15:45
(přednášková par. 555)
Dejvice
Učebna 507
místnost T4:A1-507b
Češpíro Z.
14:15–15:45
(přednášková par. 555
paralelka 555)

Dejvice
Učebna 507
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1817706.html