Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Bakalářská práce - Ústav řízení a ekonomiky podniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383991 Z 4 0P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření závěrečné práce.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Příprava na závěrečnou práci, včetně využívání informačních zdrojů, základů rétoriky, přípravy odborného vystoupení a samotné prezentace závěrů.

Cíle studia:

Příprava studentů k závěrečné práci.

Studijní materiály:

ČSN ISO 690

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1815906.html