Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Daně pro neekonomy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-DAN Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Savina Finardi
Přednášející:
Savina Finardi, Tereza Jiříková
Cvičící:
Savina Finardi, Tereza Jiříková
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Daně, včetně pojistného sociálního pojištění, jsou povinnými platbami, které občané nebo instituce platí do veřejných rozpočtů, čímž dochází k přerozdělení významné části HDP země. Tím, kdo platí jaké daně, resp. kdo nese jak velké daňové břemeno, se zabývá tento kurz. Kurz seznamuje se základními poznatky daňové teorie a politiky, které se rozmanitě projevují ve zdanění příjmů, spotřeby a majetku. Kurz poskytuje praktické informace o konstrukci jednotlivých daní, potřebné pro výpočty daňových povinností občanů a institucí, jakož i informace o důležitých formálních povinnostech daňových subjektů ve vztahu k veřejné správě.

Požadavky:

Zkouška formou písemného testu. Test obsahuje jak otázky zaměřené na obecné znalosti o zdanění, tak příklady na daňové povinnosti v praktických situacích.

Osnova přednášek:

1. Veřejné příjmy. Definice daně. Klasifikace daní.

2. Funkce daní. Efektivnost a spravedlnost zdanění.

3. Zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, vč. sociálního pojištění zaměstnanců.

4. Zdanění příjmů fyzických osob z podnikání, vč. sociálního pojištění OSVČ.

5. Zdanění příjmů z majetku a ostatních příjmů fyzických osob.

6. Zdanění příjmů právnických osob I.

7. Zdanění příjmů právnických osob II. Úvod do zdanění spotřeby.

8. Daň z přidané hodnoty.

9. Spotřební a energetické daně. Daň silniční.

10. Majetkové daně.

11. Daňové povinnosti firmy a zaměstnavatele.

12. Daňové povinnosti a daňové zatížení občana, který nepodniká.

13. Daňové povinnosti a daňové zatížení občana, který podniká.

Osnova cvičení:

1. Daně v každodenním životě.

2. Náklady zdanění. Ukazatele daňového zatížení.

3. Určení daně z příjmů a pojistného sociálního pojištění zaměstnance.

4. Výpočet daně z příjmů a pojistného sociálního pojištění podnikatele.

5. Stanovení daně z příjmů z majetku a z ostatních příjmů fyzické osoby.

6. Určení základu daně z příjmů firmy.

7. Výpočet daňové povinnosti firmy.

8. Uplatňování DPH na výstupu.

9. Výpočet daňové povinnosti plátce DPH. Výše spotřebních daní v cenách.

10. Stanovení silniční daně, daní z nemovitostí a daní převodových.

11. Případová studie 1: Kolik na daních platí a jaké má povinnosti firma nebo zaměstnavatel?

12. Případová studie 2: Kolik na daních platí a jaké má povinnosti občan, který nepodniká?

13. Případová studie 3: Kolik na daních platí a jaké má povinnosti občan - podnikatel?

Cíle studia:

Cílem studia je, aby studenti porozuměli funkcím daní a základním principům spravedlivého a efektivního zdanění. Dále získají studenti přehled o veřejných příjmech v ČR a představu o tom, kdo a z čeho platí daně, vč. pojistného sociálního pojištění, resp. kdo je daněmi zatížen. Nakonec se studenti naučí spočítat daňové povinnosti u jednotlivých daní uvalených na různé subjekty v ČR a dozví se, jaké hlavní povinnosti mají daňové subjekty vůči veřejné správě.

Studijní materiály:

VANČUROVÁ, Alena, LÁCHOVÁ, Lenka, KLAZAR, Stanislav. Daňový systém ČR 2010. 10. aktual. vyd. Praha: VOX, 2010. 355 s. ISBN 978-80-86324-86-9

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-DAN

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-DAN
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1808806.html