Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán 09 54 59 00 BSTR 2012 A - prezenční anglicky

Studijní program: Strojírenství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12B-KMENA TZI STR 01 2012 souhrn skupin 12B*AiP-KMEN pro i od 1 do 6 V této skupině musíte získat 149 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 35 předmětů
149
12B*A*P-ZT12 03 2012 anglicky ZT v pořadí 12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
12B*A*P-TV 04 2012 bakalářský povinný tělocvik anglicky V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
3
12BSA5P-ME3 07 2012 ME3 pro STR anglicky V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
12BSA6P-CMS2 08 2012 CMS2 pro STR anglicky V této skupině musíte získat alespoň 77 kreditů (maximálně 2)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
77
Minimální počet kreditů 241
Povinně volitelné předměty
12B*A4Q-BZJ 06 2012 bakalářské zkoušky z jazyků anglicky V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12BSA6Q-OP 09 2012 BSTR 6. sem oborové projekty anglicky V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
10
12BSA6Q-PP 10 2012 BSTR 6. sem prezentace projektů anglicky V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
20
Minimální počet kreditů 32
Volitelné předměty
12BSA*V-ALFA 02 2012 ALFA volitelné pro STR anglicky V této skupině musíte získat 32 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
32
12B*A*V-DOP SEMI 05 2012 doporučené semináře anglicky
0
12B*A1V-DOP ZJK 12 2012 doporučené základní jazykové kurzy anglicky
0
Minimální počet kreditů 32
Počet předepsaných kreditů celkem 305
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -126
Celkový počet kreditů 179

třetí pokus

Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30005687.html