Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management a ekonomika podniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381075 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět je navržen tak, aby posluchače strojní fakulty seznámil se základními ekonomickými východisky pro technické uvažování a pomohl pochopit základní vztahy mezi náklady a výnosy a výdaji a příjmy. Orientuje posluchače v základních nákladových, výnosových i investičních propočtech. Cílem je též, aby posluchači byli schopni sestavit základní rozpočet procesu či útvaru a jednoduchou kalkulaci nákladů na výrobky a služby a také, aby rozuměli základní struktuře účetních výkazů. Naznačuje i východiska přístupu Target CostIng. V oblasti manažerského řízení seznamuje se základními manažerskými funkcemi a organizačními strukturami, se způsoby využití síťové analýzy v řízení projektů, s aplikací vícekriteriálního rozhodování, s koncepcí marketIng.u a strategického plánování, včetně vyhodnocení obchodního portfolia. Zahrnuje také úvod do personálního, výrobního a mezinárodního managementu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět je navržen tak, aby posluchače strojní fakulty seznámil se základními ekonomickými východisky pro technické uvažování a pomohl pochopit základní vztahy mezi náklady a výnosy a výdaji a příjmy. Orientuje posluchače v základních nákladových, výnosových i investičních propočtech. Cílem je též, aby posluchači byli schopni sestavit základní rozpočet procesu či útvaru a jednoduchou kalkulaci nákladů na výrobky a služby a také, aby rozuměli základní struktuře účetních výkazů. Naznačuje i východiska přístupu Target CostIng. V oblasti manažerského řízení seznamuje se základními manažerskými funkcemi a organizačními strukturami, se způsoby využití síťové analýzy v řízení projektů, s aplikací vícekriteriálního rozhodování, s koncepcí marketIng.u a strategického plánování, včetně vyhodnocení obchodního portfolia. Zahrnuje také úvod do personálního, výrobního a mezinárodního managementu.

Osnova cvičení:

Předmět je navržen tak, aby posluchače strojní fakulty seznámil se základními ekonomickými východisky pro technické uvažování a pomohl pochopit základní vztahy mezi náklady a výnosy a výdaji a příjmy. Orientuje posluchače v základních nákladových, výnosových i investičních propočtech. Cílem je též, aby posluchači byli schopni sestavit základní rozpočet procesu či útvaru a jednoduchou kalkulaci nákladů na výrobky a služby a také, aby rozuměli základní struktuře účetních výkazů. Naznačuje i východiska přístupu Target CostIng. V oblasti manažerského řízení seznamuje se základními manažerskými funkcemi a organizačními strukturami, se způsoby využití síťové analýzy v řízení projektů, s aplikací vícekriteriálního rozhodování, s koncepcí marketIng.u a strategického plánování, včetně vyhodnocení obchodního portfolia. Zahrnuje také úvod do personálního, výrobního a mezinárodního managementu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

1.Freiberg, F., Zralý, M.: Ekonomika podniku, skripta ČVUT, 2008

2.Zahradník, J.: Management podniku, skripta ČVUT, 2007

3.Košetická, B., Mádlová, D., Zahradník, J., Zeman, L., Zralý, M.: Management a ekonomika podniku, Sbírka úloh, skripta ČVUT, dotisk, 2008

4.Zralý: Sylaby-MEP + další podklady v elektronické formě na společném disku (intranetu)

5.Softwarový model-3P, pro demonstraci technicko-finanční integrace

Další doporučená literatura:

1.Macík, K., Zralý, M.: Kalkulace a rozpočetnictví ? sbírka příkladů, skripta ČVUT, 2005

2.Macík, K.: Účetnictví pro manažery, Grada

3.Samuelson, P., Nordhaus, W.: Ekonomie, Svoboda

4.Zahradník, J., Bauer, J.: Základy managementu, skripta ČVUT

5.Veber, J. a kol.: Management (základy, prosperita, globalizace), Management Press, Praha 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1755306.html