Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Betonové a zděné konstrukce v arch. 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133BZA2 Z,ZK 5 3P+1C česky

Předmět 133BZA2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 133BZA1

Podmínkou zápisu na předmět 133BZA2 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 133BZA1

Garant předmětu:
Hana Hanzlová
Přednášející:
Hana Hanzlová
Cvičící:
Hana Hanzlová, Adéla Kapicová, Luboš Musil, Karel Šeps
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Navrhování betonových prvků při kombinacích namáhání, únosnost štíhlých tlačených prvků, únosnost v protlačení a kroucení. Analýza chování železobetonových prvků a konstrukcí. Postup navrhování. Statické působení, volba a aplikace výpočetních modelů a metod, postupy zjednodušených metod a zásady vyztužování jednotlivých typů konstrukcí - stropní desky, rámy, ztužující stěny, schodiště, stěnové nosníky, suterénní a opěrné stěny, základy. Zvláštnosti návrhu montovaných konstrukcí.

Požadavky:

Požadovány základní znalosti ze stavební mechaniky a pružnosti. Znalost metod pro stanovení vnitřních sil na základních statických schématech se základními typy zatížení.

Plus znalosti z předmětu 133BZA1 - základní principy návrhu a posouzení výztuže. Vyztužování základních železobetonových prvků.

Osnova přednášek:

Nejnutnější informace, které jsou potřebné pro statické výpočty při navrhování konstrukcí z prostého betonu a železobetonu.

Osnova cvičení:

ZADÁNÍ 1 - jednosměrně pnutá monolitická deska

ZADÁNÍ 2 - rámová konstrukce, posouzení sloupu

ZADÁNÍ 3 - po obvodě podepřená deska

ZADÁNÍ 4 - lokálně podepřená deska, protlačení

ZADÁNÍ 5 - patky

ZADÁNÍ 1 - úkol 1 . Deska jednosměrně pnutá . předběžný návrh, schéma výkresu tvaru

ZADÁNÍ 2 - úkol 2 ... Sloup (pro sloup ze zadání 1,) ... rám, alespoň 1 zatěžovací stav - výpočet M, V, N

ZADÁNÍ 2 - úkol 3 . Sloup . zjednodušené posouzení sloupu, interakční diagram

ZADÁNÍ 3 - úkol 4 . Desky po obvodě podepřené . předběžný návrh, schéma výkresu tvaru

ZADÁNÍ 3 - úkol 5 ... Desky po obvodě podepřené . momenty na deskách po obvodě podepřených

ZADÁNÍ 4 - úkol 6 . Desky po obvodě podepřen . schéma výkresu nosné výztuže do půdorysu desky

ZADÁNÍ 4 -úkol 7 . Desky lokálně podepřené . předběžný návrh, schéma výkresu tvaru

ZADÁNÍ 4 - úkol 8 . Desky lokálně podepřené ... metoda součtových momentů pro dva zadané směry, schéma pouze nosné výztuže desky pro oba směry

ZADÁNÍ 4 - úkol 8. Desky lokálně podepřené, metoda součtových momentů pro dva zadané směry, schéma pouze nosné výztuže desky pro oba směry

ZADÁNÍ 4 - úkol 9 . Desky lokálně podepřené . protlačení, zjednodušené schéma výztuže + napojení na sloup

ZADÁNÍ 5 - úkol 10 . Patky ... prostá patka, schéma výkresu tvaru + železobetonová patka, schéma výkresu tvaru a schéma výkresu výztuže + napojení na sloup

Cíle studia:

Předmět má být pomůckou pro studenty nejen v základních předmětech katedry betonu, ale i má studentům pomoci v dalších etapách studia. Tedy pro projekty, bakalářské a diplomové práce.

Studijní materiály:

Hanzlová, H. - Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1, Základy navrhování betonových konstrukcí

!skriptum pro přednášky, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. 255 s., ISBN 978-80-01-05323-2.

Drbohlavová, L.- Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1. Komentované příklady

skriptum pro cvičení, 1. vyd. Praha: Česká technika - akladatelství ČVUT, 2011. 86 s., ISBN 978-80-01-04888-7.

Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.:Navrhování betonových konstrukcí, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-05587-8.

Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06323-1.

Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06128-2.

Sylaby přednášek; pomůcky pro jednotlivá cvičení, vzorové příklady.

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/www/hanzlhan/vyuka.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1688706.html