Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Betonové a zděné konstrukce v arch. 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133BZA1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 133BZA1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132PRA
Podmínkou zápisu na předmět 133BZA1 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 132PRA
Úspěšná klasifikace předmětu 133BZA1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 133BZA2
Zápis předmětu 133BZA1 musí předcházet zapisu předmětu 133BZA2 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Hana Hanzlová
Přednášející:
Hana Hanzlová
Cvičící:
Hana Hanzlová, Anna Horáková, Luboš Musil, Karel Šeps, Michal Voplakal
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Vlastnosti betonu a výztuže, spolupůsobení betonu a výztuže, chování (statické působení) betonových prvků, mezní stavy únosnosti (MSÚ) - únosnost železobetonových průřezů v ohybu, únosnost ve smyku , zásady vyztužování desek a trámů , prvky namáhané N+M, mezní stavy použitelnosti (MSP). Zděné konstrukce. Předpjatý beton.

Požadavky:

Požadovány základní znalosti ze stavební mechaniky a pružnosti. Znalost metod pro stanovení vnitřních sil na základních statických schématech se základními typy zatížení.

Osnova přednášek:

Stručně popsat základní témata související s navrhováním betonových prvků podle současných trendů a platných norem.

Cílem je vysvětlit základní pojmy a definovat základní postupy navrhování a posuzování prvků běžných železobetonových konstrukcí v oblasti pozemních staveb.

Seznámení se základními vlastnostmi běžného betonu a betonářské výztuže.

Základní typy namáhání nosných prvků konstrukcí.

Osnova cvičení:

ZADÁNÍ 1 - zatížení - monolitická deska

ZADÁNÍ 2 - zatížení - montovaná konstrukce

ZADÁNÍ 3 - trámový strop (deska, trám, průvlak, zděný pilíř, zděná stěna)

ZADÁNÍ 4 - MSP, průhyb - vymezující ohybová štíhlost

Zadání 1 - úkol č. 1

Zatížení - monolitická deska - výpočet, schéma výkresu tvaru

Zadání 2 - úkol č. 2

Zatížení - montovaná konstrukce - výpočet, schéma výkresu skladby

Zadání 3 - úkol č. 3

Trámový strop- předběžný návrh nosných prvků trámového stropu + výkres tvaru

Zadání 3 - úkol č. 4

Trámový strop - dimenzování desky, schéma výkresu výztuže desky

Zadání 3 - úkol č. 5

Trámový strop- dimenzování trámu - ohybová výztuž

Zadání 3 - úkol č. 6

Trámový strop- dimenzování trámu - smyková výztuž

Zadání 3 - úkol č. 7

Trámový strop- výkres rozdělení materiálu trámu, výztuže trámu

Zadání 3 - úkol č. 8

Trámový strop- ověření rozměru průvlaku

Zadání 3 - úkol č. 9

Trámový strop- zděný pilíř, zděná obvodová stěna

Zadání 4 - úkol č. 10

MSP - průhyb, vymezující ohybová štíhlost (deska, trám, průvlak)

Cíle studia:

Seznámit studenty s úkoly statika v rámci přípravy staveb při tvorbě statických výpočtů a výkresové dokumentace.

Ukázat způsoby výpočtu zatížení konstrukcí. Seznámit studenty s principy statického působení konstrukčních prvků a s zjednoducšenými postupy návrhu dimenzí nosných prvků.

Studijní materiály:

Hanzlová, H.- Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1, Základy navrhování betonový́ch konstrukcí, skriptum pro přednášky, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. 255 s., ISBN 978-80-01-05323-2.

Drbohlavová, L. - Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1 - Komentované příklady , skriptum pro cvičení, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, 86. s. , ISBN 978-80-01-04888-7.

Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování betonových konstrukcí, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-05587-8. 254 str.

:Sylaby přednášek, pomůcky pro jednotlivá cvičení, vzorové příklady.

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/www/hanzlhan/vyuka.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-202

08:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
Út
St
Čt
místnost TH:B-787

08:00–08:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

19:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

13:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

10:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

12:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

11:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1491406.html