Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technologie XML

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-XML Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se naučí tvorbu a validaci XML dokumentů (XML Schema, Relax, Schematron) a standardní způsoby jejich zpracování (SAX, DOM). Důraz bude kladen na osvojení jazyka XPath sloužícího k adresování částí XML dokumentů a jeho využití v různých XML technologiích. Studenti rovněž zvládnou základy XSLT programování. Vyučování XSLT a XPath programování bude vycházet z verze 2.0. Studenti rovněž získají široký přehled o uplatnění XML technologií

Požadavky:

Předpokládá se aktivní znalost tvorby webových stránek (HTML, CSS) a základů programování (proměnné, jednoduché funkce, základní zpracování textů).

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-XML

Osnova přednášek:

1. Vývoj XML. XML syntax.

2. Významné XML jazyky (XHTML, DocBook,SVG, MathML, sémantické jazyky, ...), jmenné prostory.

3. Validace XML dokumentů - DTD, XML chema, Relax, Schematron

4. Zpracování XML dokumentů - SAX, DOM.

5. Dotazovací jazyk XPath 2.0.

6. XSLT 2.0.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni vytvářet XML dokumenty a automaticky zkontrolovat jejich správnost. Studenti budou XML dokumenty využívat pro záznam dat a dokáží je zpracovávat do různých cílových formátů (např. webových stránek).

Studijní materiály:

http://zvon.org

připravovaná kniha „Přehled XML technologií“ - bude dostupná v elektronické podobě

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-XML

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-XML
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1679006.html