Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé programování v jazyce C++

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23PJC Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Typy, třídy a objekty, zapouzdření, vznik a zánik objektů. Abstraktní datové typy, přetěžování. Dědičnost, virtuální dědičnost, virtuální metody. Dynamická alokace, ukazatele, konverze. Šablony, generické programování, kompilační polymorfismus. Kontejnery, iterátory, algoritmy. Objektové knihovny. Výjimky, bezpečné programování s výjimkami. Bezpečné a přenositelné programování, vazby na OS.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání znalostí a programátorských dovedností.

Studijní materiály:

Stehen Prata: C++ Primer Plus, ISBN: 978-0672326974

Scott Meyers: More Effective C++: 35 New Ways to Improve Your Programs and Designs, ISBN: 978-0201633719

Scott Meyers: Effective C++: 50 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs, ISBN: 978-0201563641

Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language: Special Edition, ISBN: 978-0201700732

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1523106.html