Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán BI nav.prez.12/13

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.NPBI 11/12 1.sem.nav.prez.BI od 11/12 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
26
2.S.NPBI 12/13 2.sem.nav.prez. 12/13 V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
22
3.S.NPBI 13/14 3.sem.nav.prez.BI 13/14 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
23
4.S.NPBI 13/14 4.sem.nav.prez.BI 13/14 V této skupině musíte získat 16 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
16
Minimální počet kreditů 87
Semestrální projekt
XN BI 1.-4. 12/13 Projekt a dipl.práce BI 1.-4. sem. 12/13 V této skupině musíte získat 17 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
17
Minimální počet kreditů 17
Povinně volitelné předměty
Y2-NBI 11/12-100125 PVP nav.prez.BI 11/12pouze pro 13/14 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty ( maximálně  3)
8
Minimální počet kreditů 8
Jazyky
JZ-N-11/12 Jazyk nav.1.- 4.sem. 11/12 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30004221.html