Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán BI nav.prez.11/12

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
XNDPB 12/13 Diplomová práce obor BI V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
1.S.NPBI 11/12 1.sem.nav.prez.BI od 11/12 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
26
2.S.NPBI 11/12 2.sem.nav.prez.BI od 11/12 V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
22
3.S.NPBI 12/13 3.sem.nav.prez.BI od 12/13 V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
25
4.S.NPBI 12/13 4.sem.nav.prez. BI od 12/13 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
21
Minimální počet kreditů 99
Semestrální projekt
XN1 11/12 Projekt nav.1.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
XN2 11/12 Projekt nav.2.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
XN3 12/13 Projekt nav.3.sem. od 12/13 V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
1
Minimální počet kreditů 5
Povinně volitelné předměty
Y2-NBI 11/12 PVP nav.prez.BI 11/12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-N-11/12 Jazyk nav.1.- 4.sem. 11/12 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 118
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 2
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30001462.html