Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy technologie I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
K333038 Z 3 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Výrobní procesy ve strojírenské výrobě. Technologie strojírenské výroby. Materiály ve strojírenství. Pojmy ocel a litina, technické kovy. Výroba surového železa a oceli. Výroba odlitků: modelové zařízení, formovací materiály, formování a odlévání. Slévárenské slitiny. Přehled základních technologií odlévání. Technologie tváření. Tváření za tepla a za studena. Volné a zápustkové kování. Válcování. Výroba trub. Objemové a plošné tváření. Technologie svařování. Charakteristiky jednotlivých způsobů svařování. Svařování tavné: Plamenové svařování a svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou. Tepelné dělení materiálu.

Požadavky:

- 100 % účast na cvičeních. V případě absence lze ji nahradit s jinou skupinou dle rozvrhu po dohodě s vyučujícím.

- Úspěšné absolvování závěrečného testu.

Osnova přednášek:

1) Základní pojmy. Materiály. Stavba kovů. Výroba oceli a litiny. Rovnovážný diagram

2) Technické slitiny Fe a neželezných kovů, Historie slévárenství, Základní terminologie

3) Objemové změny v odlitcích, Přehled základních slévárenských technologií

4) Historie tváření. Rozdělení tváření

5) Popis vybraných technologií se zaměřením na válcování a tažení

6) Úvod do technologie svařování (základní pojmy, názvosloví, rozdělení metod, typy svarů, svařitelnost)

7) Ruční svařování el. obloukem obalenou elektrodou. Svařování plamenem a příbuzné technologie

Osnova cvičení:

1) Úvodní cvičení - Základní informace o předmětu, podklady pro studium, obsahová náplň předmětu (svařování, tváření, slévání, povrchové úpravy), bezpečnost práce

2) Modelová zařízení. Výroba modelů, forem a jader

3) Praktické cvičení - Svařovna - teoretický výklad a praktická ukázka řezání kyslíkem a svařováním plamenem, ruční svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou

4) Praktické cvičení - Slévárna - ukázka složek formovacích směsí na syrovo, ruční formování na volný model, tavení slitiny Al, odlití do vyrobených forem, vyjmutí a apretace

5) Praktické cvičení - Kovárna - ukázka a popis tvářecích strojů, nástrojů a výrobků pro plošné a objemové tváření, popis a ukázka volného ručního kování, osvojení si práce kováře na jednoduchém výkovku

6) Shrnutí probírané látky - specifické požadavky pro dané technologie (tváření, slévání, svařování) a jejich výhody a nevýhody , rozdělení tvářecích strojů, svařování plamenem a obalenou elektrodou, řezání kyslíkem, výroba odlitků, ukázky videí pro dané technologie

7) Závěrečné cvičení - zápočtový test, udělování zápočtů

Cíle studia:

Přiblížit studentům historické souvislosti hutní výroby ve vztahu k technologiím výroby. Přehledně informovat o typických technologiích slévání, tváření, svařování.

Studijní materiály:

- Podklady k 1. cvičení ( 3313 kB; 29.09.2009 09:39)

- Šablona referátu ( 52 kB; 16.09.2011 13:01)

NĚMEC, M., SUCHÁNEK, J., ŠANOVEC, J. Základy technologie I. Praha: ČVUT, 2011. 159 str. ISBN 978-80-01-03530-6.

NĚMEC, M., SUCHÁNEK, J., ŠANOVEC, J. Základy technologie I. Praha: ČVUT, 2006. 136 str. ISBN 80-01-03530-1.

SUCHÁNEK, J., BRYKSÍ STUNOVÁ, B. Fundamentals of technology I. Praha: ČVUT, 2011. 92 str. ISBN 978-80-01-04709-5.

Poznámka:
Další informace:
http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C33018
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1508106.html