Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační systémy v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14IFSD KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Požadavky dopravy, druhy IS v dopravě, obecné struktury IS. Spojité a diskrétní simulace v dopravě. Vizualizace. Kódování a šifrování, zabezpečený versus otevřený komunikační kanál. Optimalizace pomocí GA. Teorie her, paretovské výběry. Životní cyklus informačního systému. Právní prostředí IS v dopravě. Státní informační systém. Vývoj bezpečnostně relevantních IS v dopravě. IS pracující v reálném čase. Verifikace a validace IS.

Požadavky:

grafy, algoritmy, OOP, bezpečnost informačních systémů, simulace

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je uvedení souvislostí mezi dříve samostatně vyučovanými předměty s ohledem na budování a rozvoj informačních systémů v dopravě a na jejich specifické potřeby. Jsou také demonstrovány možnosti využití informačních technologií mimo jejich původní aplikační oblast (např. Použití CASE nástrojů pro projektování dopravních systémů).

Studijní materiály:

Moos P.: Informační technologie, Praha, ČVUT

Vlček J.: Inženýrská informatika, Praha, ČVUT

Pužman: Datové sítě, Praha, ČVUT

aktuální znění příslušných norem a právních předpisů

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1471306.html