Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán AUT bak.prez.13/14

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 10/11 1.sem.bak.prez.10/11 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
2.S.BP 10/11 2.sem.bak.prez.10/11 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
3.S.BP 11/12 3.sem.bak.prez.11/12 V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
27
4.S.BAUT 12/13 4.sem. AUT bak.prez. 12/13 V této skupině musíte získat 19 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
19
4.S. BPAUT VÝBĚR 12/ 4.sem.AUT výběr předmětu 12/13 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
5.S.BAUT 12/13 5.sem.AUT bak.prez. 12/13 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
18
5.S.BAUT VÝBĚR 12/1 5.sem.AUT výběr předmětu 12/13 V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
5
6.S.BAUT 13/14 6.sem.AUT bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 17 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
17
6.S.BAUT VÝBĚR 13/14 6.sem.AUT výběr předmětu 13/14 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
4
Minimální počet kreditů 152
Semestrální projekt
XB 4,5,6 13/14 Projekty bak. 4.5.6.sem. (od)13/14 - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
Y1-BAUT 13/14 PVP bak.prez.AUT 13/14 V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
10
Minimální počet kreditů 10
Jazyky
JZ-B-3.4 12/13 Jazyk bak. 5.6.sem. od 12/13 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
JZ-B-1,2 11/12 Jazyk bak.3.4.sem.od 11/12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 18. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30007185.html