Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18TK KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Přetvoření rovinného prvku, virtuální práce. Silová metoda. Výpočet rámu silovou metodou. Zjednodušená deformační metoda. Výpočet rámu deformační metodou. Výpočet jednoduchého rovinného roštu. Obecná deformační metoda. Základy matematické pružnosti. Statický výpočet složitější staticky neurčité konstrukce. Energetické metody řešení prutových konstrukcí. Lagrangeův variační princip. Nosník na pružném Winklerově podkladu. Pasternakův model podloží.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání základních znalostí z výpočtu staticky neurčitých nosníkových a rámových konstrukcí, silovou metodou a deformační metodou. Získání znalostí výpočtu nosníku na pružném podkladu. Získání přehledu o energetických metodách řešení prutových konstrukcí.

Studijní materiály:

Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004

Kuklík P., Blažek, V., Kufner, V.: Stavební mechanika 40, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1463206.html