Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provoz a projektování místních komunikací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PPMK Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Josef Kocourek
Přednášející:
Josef Kocourek
Cvičící:
Petr Kumpošt, Tomáš Padělek
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Skladebné prvky místních komunikací, pěší a cyklistická doprava, úrovňové křižovatky, světelné signalizační zařízení, zklidňování dopravy, okružní křižovatky, stavební úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, doprava v klidu, doprava v území, indukce dopravy, organizace a regulace dopravy.

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet získají studenti za řádně zpracovanou, zkonzultovanou a vyučujícími schválenou semestrální práci. Zkoušku je možné konat po udělení zápočtu do systému KOS, skládá se z písemné a ústní části. Podrobnější informace jsou v MS TEAMS v týmu B212-12PPMK+612PPMK.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů s projektováním komunikací ve městech, návrhem uspořádání uličního prostoru, zařízením hromadné dopravy, řešením křižovatek, řešením dopravy v klidu ve městech.

Studijní materiály:

Rojan, J., Slabý, P.: Městské komunikace, Praha, ČVUT v Praze, 1997

Kočárková, D., Kocourek, J., Jacura, M.: Základy dopravního inženýrství, Praha, ČVUT v Praze, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1461706.html