Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Operating Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-OSY Z,ZK 5 2P+1R+1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Students understand the classical theory of operating systems (OS) in addition to the knowledge gained in the BI-PS1 module. They get a solid knowledge of OS kernels, processes and threads implementations. They understand the problems of race conditions and principles and algorithms for critical sections, thread scheduling, resource allocation, deadlocks. They understand the techniques of managing virtual memory, principles and architectures of disks and disk arrays, file systems and peripheral devices. They gain basic knowledge necessary for developing system applications or for system administration. They are able to design and implement simple multithreaded applications.

Požadavky:

Common user-level knowledge of operating systems. Basic knowledge of C/C++ programming.

Osnova přednášek:

1. Introduction. OS architecture and functions. OS kernel.

2. Processes and threads, management and implementation.

3. Race conditions. Critical section. Synchronization primitives.

4. Classical interprocess communication problems and their solutions.

5. Thread scheduling.

6. Resource allocation. Deadlock.

7. Memory management - basic methods.

8. Virtual memory. Paging. Segmentation.

9. Page replacement algorithms.

10. Physical disks and RAID.

11. File systems - properties.

12. File systems - implementation, examples (fat, ntfs, ufs, zfs).

Osnova cvičení:

1. Programs with multiple threads.

2. Thread synchronisation I. (mutex, condition variables).

3. Thread synchronisation II. (semaphores, barriers).

4. Processes (fork(), exec(),...).

5. Deadlock, physical and virtual memory.

6. Page replacement algorithms.

Cíle studia:

Students gain basic knowledge necessary for developing system applications or for system administration. After completing the course, students will be able to design and implement simple multithreaded applications.

Studijní materiály:

1. Tanenbaum, A. S. ''Modern Operating Systems (2nd Edition)''. Prentice Hall, 2001. ISBN 0130313580.

2. Stallings, W. ''Operating Systems: Internals and Design Principles (5th Edition)''. Prentice Hall, 2004. ISBN 0131479547.

3. Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G. ''Operating System Concepts (7th Edition)''. Wiley, 2004. ISBN 0471694665.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://courses.fit.cvut.cz/BIE-OSY

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BIE-OSY
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1447306.html