Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Studijní plán Bachelor branch Web and Software Engineering, spec. Software Engineering, in English, 2015-2020

Studijní program: Informatics 2010 Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Bachelor branch Web and Software Engineering, spec. Software Engineering, in English, 2015-2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BIE-PP.2015 Compulsory Courses od Study Program Infomatics, Presented in English, Version 2015 V této skupině musíte získat 101 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 18 předmětů
101
BIE-PP_ZMA-MA1-MA2 Compulsory subject in Module of Bachelor Study Program Informatics Elements of Calculus V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 11)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
6
BIE-PP_LIN-LA1-LA2 Compulsory subject in Module of Bachelor Study Program Informatics Linear Algebra V této skupině musíte získat alespoň 7 kreditů (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
7
BIE-PP_MLO-DML-LOG Compulsory subject in Module of Bc.Study Program Informatics Mathematical Logic V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
5
Minimální počet kreditů 119
Povinné předměty zaměření
BIE-PZ-WSI-SI.2015 Compulsory Courses of Bachelor Specialization Software Engineering, in English, Version 2015 V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
29
Minimální počet kreditů 29
Povinné ekonomické
BIE-PP-EM.2015 Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in English, Version 2015 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BIE-PV-EM.2015 Compulsory Elective Economics, and Management Courses, in English, Version 2015 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné humanitní
BIE-PV-HU.2015 Compulsory Elective Bachelor Social Courses, Presented in English, Ver. 2015 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 9)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BIE-V-PRO_MG Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT, in English
0
BIE-WSI-SI-VO.2017 Elective Vocational Courses for Bachelor Specialisation BIE-WSI-SI, Version 2017
0
BIE-V.2017 Purely Elective Bachelor Courses, Version 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 158
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 180

The study plan is intended for those students who have been accepted to study since the academic year 2015/2016.

Compulsory subject in Module of Bachelor Study Program Informatics Linear Algebra [BIE-PP_LIN-LA1-LA2]

This group replaces the BIE-LIN subject in the BIE-xxx.2015 study plans due to the transition to the new accreditation. The course BIE-LIN will be taught for the last time in semester B212. After that, students who have not completed the course must complete both courses BIE-LA1.21 and BIE-LA2.21.

Compulsory subject in Module of Bc.Study Program Informatics Mathematical Logic [BIE-PP_MLO-DML-LOG]

This group replaces the BIE-MLO subject in the BIE-xxx.2015 study plans due to the transition to the new accreditation. The course BIE-MLO will be taught for the last time in semester B211. After that, students who have not completed the course must complete both courses BIE-DML.21 and BIE-LOG.21.

Compulsory subject in Module of Bachelor Study Program Informatics Elements of Calculus [BIE-PP_ZMA-MA1-MA2]

This group replaces the BIE-ZMA subject in the BIE-xxx.2015 study plans due to the transition to the new accreditation. The course BIE-ZMA will be taught for the last time in semester B211. After that, students who have not completed the course must complete both courses BIE-MA1.21 and BIE-MA2.21.

Compulsory Elective Bachelor Social Courses, Presented in English, Ver. 2015 [BIE-PV-HU.2015]

Faculty guarantees the availability of these modules.

Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT, in English [BIE-V-PRO_MG]

Modules in this group are recommended for students who intend to enroll to master program at FIT.

Elective Vocational Courses for Bachelor Specialisation BIE-WSI-SI, Version 2017 [BIE-WSI-SI-VO.2017]

Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření s výjimkou zaměření BIE-WSI-SI-VO.2017

Platnost dat k 6. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30010086.html