Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Programování a algoritmizace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-PA2 Z,ZK 7 13KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti se naučí základům objektově orientovaného programování a naučí se specifikovat a implementovat abstraktní datové typy (zásobník, fronta, rozšiřitelné pole, množina, tabulka). Programovacím jazykem je C++. Přestože se nejedná o kurz tohoto jazyka, studenti jsou seznámeni se všemi rysy C++ důležitými pro splnění hlavního cíle (např. přetěžování operátorů, šablony).

Požadavky:

Základy algoritmizace a programování v jazyku C.

Osnova přednášek:

1. Jazyk C++, neobjektová rozšíření. Programovací styly, objektově orientované programování.

2. Přetěžování operátorů 1. Přetěžování operátorů 2, mělká a hluboká kopie.

3. Dědičnost. Polymorfismus.

4. Abstraktní třídy, výjimky. Šablony.

5. [3] Specifikace a implementace abstraktních datových typů (zásobník, fronta, pole, seznam, tabulka, množina). Proudová knihovna, serializace objektů.

6. Událostmi řízený program, knihovna QT.

Osnova cvičení:

1. Na prosemináři učitel řeší vzorové úlohy, komentuje postup a případně doplní nové, na přednášce neuvedené informace. Studenti kopírují postup učitele na svých noteboocích, vkládají poznámky a mají dotazy. Na počítačových cvičeních studenti řeší zadané úloh navazující na přednášky a prosemináře, cvičící poskytuje konzultace a rady.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty používat prostředky objektově orientovaného programování a využívat je při specifikaci a implementaci abtstraktních datových typů s důrazem na implementaci pomocí spojových struktur. Předmět je povinným předmětem programu, na který navazuje řada dalších předmětů.

Studijní materiály:

Virius, M. ''Jazyky C a C++: kompletní kapesní průvodce programátora''. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1494-9.

Virius, M. ''Od C k C++''. České Budějovice: Kopp, 2000. ISBN 80-7232-110-2.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PA2/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PA2/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1444006.html