Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tvorba informačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-TIS Z,ZK 5 13KP+2KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se naučí různé způsoby a postupy návrhu a implementace informačních systémů. Získají přehled o různých typech informačních systémů a příslušných technologiích a praktických oblastech jejich nasazení. Jsou schopni posuzovat požadavky zákazníků na IS a vybrat pro ně vhodné technologie.

Požadavky:

Obecná znalost databázových technologií, princip klient server, základní znalosti nástrojů pro popisování chování systémů (např. case systémy, UML), orientace v návrhu uživatelského rozhraní, přehled technologií pro vývoj a implementaci systémů.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky informačních systémů, základní pojmy, motivace předmětu. Způsoby implementace informačních systémů, procesní řízení.

2. Realizace formou projektu, metodologie. Poimplementační fáze realizace projektu.

3. Smluvní a právní otázky implementace informačních systémů, specifikace dodávky systémů do různých segmentů. Vertikalizace trhu, typy informačních systémů.

4. Informační systémy pro malé a střední společnosti. Informační systémy pro velké společnosti.

5. Informační systémy pro výrobní společnosti. Informační systémy pro správu zákazníků (CRM).

6. Informační systémy pro státní správu. Informační systémy pro správu obsahu.

7. Business Intelligence.

Osnova cvičení:

1. Úvod do implementace informačních systémů. Nástroje používané při implementaci. Praktická ukázka implementace. Zadání projektu. Práce na projektu. První prezentace projektu. Práce na projektu. Závěrečná prezentace projektu. Rezerva.

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s praktickými podmínkami realizace informačních systémů a jejich typy. Absolvováním předmětu získá student vazbu mezi různými potřebami trhu (zákazníků) a znalostí různých technologií (databáze, programovací jazyky, grafické rozhraní, atd.). Znalosti získané v tomto předmětu jsou na jedné straně základem pro vedení a řízení projektů realizace informačních systémů, stejně jako na druhé straně podklad pro výběr vhodného řešení problému (včetně technologie), dodavatele a následný dozor nad dodávkou informačního systému třetí stranou.

Studijní materiály:

Král, J. ''Informační systémy: Specifikace, realizace, provoz''. Veletiny: Science, 1998. ISBN 80-86083-00-4.

Buchalcevová, A. ''Metodiky vývoje a údržby informačních systémů''. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1075-7.

Basl, J. ''Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti''. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0214-2.

Vrana, I., Richta, K. ''Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů: praktická příručka pro podnikové manažery''. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1103-6.

Dohnal, J. ''Řízení vztahů se zákazníky: procesy, pracovníci, technologie''. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0401-3.

Novotný, O., Pour, J., Slánský, D. ''Business intelligence: jak využít bohatství ve vašich datech''. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1094-3.

Business World, Computerworld, e-Biz, ITSystems, ...

http://www.cvis.cz, http://www.cssi.cz/

Kroenke, D. M. ''Management Information Systems''. Mcgraw-Hill College, 1993. ISBN 0070359385.

McLeod, R. ''Management Information Systems: A Study of Computer-Based Information Systems''. Prentice Hall, 1995. ISBN 0023795018.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=7764

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=7764
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1443506.html