Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Projekt individuální

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A3M33IND KZ 10 3s česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Projekt individuální (A3M35IND)
Projekt individuální (A3M38IND)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Samostatná práce na projektu, která zpravidla předchází diplomové práci. Student si na začátku semestru, kdy má zapsán A3M33IND, vybere z nabídky oborové katedry téma diplomové práce a s vedoucím dohodne téma individuálního projektu.

Nabídka témat na katedře kybernetiky: http://cyber.felk.cvut.cz/teaching/dpext/list.phtml

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3M33IND

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+3

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12609604.html