Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Tvorba informačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-TIS Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Náplava
Přednášející:
Pavel Náplava
Cvičící:
Jan Kočí, Pavel Náplava, Lukáš Zoubek
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se naučí různé způsoby a postupy návrhu a implementace informačních systémů. Získají přehled o různých typech informačních systémů a příslušných technologiích a praktických oblastech jejich nasazení. Jsou schopni posuzovat požadavky zákazníků na IS a vybrat pro ně vhodné technologie.

Požadavky:

Obecná znalost databázových technologií, princip klient server, základní znalosti nástrojů pro popisování chování systémů (např. case systémy, UML), orientace v návrhu uživatelského rozhraní, přehled technologií pro vývoj a implementaci systémů.

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://moodle.fit.cvut.cz/courses/BI-TIS

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky informačních systémů, základní pojmy, motivace předmětu.

2. Implementace informačních systémů, projekt.

3. Projektové řízení, praktické využití.

4. Procesní popis chování firmy a datových toků, vazba na návrh informačních systémů.

5. Procesní řízení v praxi.

6. Vertikalizace trhu, typy informačních systémů.

7. Informační systémy pro správu zákazníků (CRM).

8. Informační systémy pro výrobní společnosti.

9. Poimplementační fáze realizace projektu.

10. Komplexní informační systémy ERP.

11. Informační systémy pro státní správu.

12. Smluvní a právní otázky implementace informačních systémů, specifikace dodávky systémů do různých segmentů.

13. Rezerva, ekonomické dopady implementace informačních systémů.

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení a implementace informačních systémů. Nástroje používané při implementaci.

2. Praktická ukázka implementace, vytvoření týmů, zadání projektu.

3. Práce na projektu - konzultace.

4. Práce na projektu - konzultace.

5. Práce na projektu - konzultace.

6. Závěrečná prezentace projektu.

7. Rezerva.

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s praktickými podmínkami realizace informačních systémů a jejich typy. Absolvováním předmětu získá student vazbu mezi různými potřebami trhu (zákazníků) a znalostí různých technologií (databáze, programovací jazyky, grafické rozhraní, atd.). Znalosti získané v tomto předmětu jsou na jedné straně základem pro vedení a řízení projektů realizace informačních systémů, stejně jako na druhé straně podklad pro výběr vhodného řešení problému (včetně technologie), dodavatele a následný dozor nad dodávkou informačního systému třetí stranou.

Studijní materiály:

1. Pink D.: Úplně nová mysl, Ideál, 2008

2. Buzan T., Ch. Griffiths: Myšlenkové mapy v byznysu, BIZBOOKS, 2010

2. Friedman T. L.: Svět je plochý, ACADEMIA, 2007

3. Hammer M.: Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2012

4. Řepa V.: Procesně řízená organizace, Grada, 2012

5. L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá: Podniková informatika, 2., přepracované a aktualizované vydání, GRADA, 2009

6. Vymětal D.: Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování. Grada Publishing, 2009

7. Tvrdíková M.: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Grada Publishing, 2009

8. P. Sodomka, H. Klčová: Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2010

9. Basl J., R. Blažíček: Podnikové informační systémy. 3., aktualizované a doplněné. Grada Publishing, 2012

10. Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů., EKOPRESS, Praha 1999

11. Vrána, I., Richta, K.: Zásady a postupy při zavádění podnikových informačních systémů. GRADA, Praha 2005

12. Buchalcevová, A.: Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Praha: Grada Publishing, 2005

13. Bruckner T., Voříšek J., Buchalcevová A. a kolektiv: Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury , Grada Publishing, 2012

14. Dohnal, J.: Řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing, 2002

15. Novotný, O., Pour, J., Slánský, D.: Business Inteligence. Praha: Grada Publishing, 2005

16. Rosenau, M., D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007

17. Dvořák, D.: Řízení projektů. nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, 2008

18. McConnell, S.: Odhadování softwarových projektů, Computer Press, 2006

19. Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, 2007

20. Učeň, J. Metriky v informatice. Praha: Grada Publishing, 2001.

21. Smejkal V., K. Rais: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada, 2009

23. Maisner M., kolektiv: Základy softwarového práva, Wolters Kluwer ČR , 2011

24. Jansa L, , P. Otevřel: Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, COMPUTER PRESS, 2011

25. Ľubomír L.: IT management, Jak na úspěšnou kariéru, COMPUTER PRESS, 2011

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-TIS

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-TIS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1125806.html