Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Multimediální a grafické aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-MGA Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se prakticky seznámí s multimediálními technologiemi a aplikacemi pro 2D/3D grafiku, bitmapovou i vektorovou. Seznámí se se současnými nástroji pro práci s obrazem, videem, 3D grafikou a animací. Naučí se základní techniky tvorby a úpravy v počítačové grafice, grafické formáty a komprimační technologie. Naučí se používat multimediální přenosové a reprezentační soustavy, včetně zpracování multimédií v reálném čase. Pochopí princip činnosti a využití grafických karet. Získají řadu praktických dovedností, jako je vektorizování rastrových obrázků, retuš fotografií či tvorba 3D modelů.

Požadavky:

Vstupním požadavkem je uživatelská znalost operačního systému Linux nebo Windows, znalost tvorby statických webových stránek.

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-MGA

Osnova přednášek:

1. Základy multimediálních technologií.

2. 2D bitmapová a vektorová grafika.

3. Vnímání barvy a barevné prostory pro počítačovou grafiku.

4. Přenosové soustavy obrazového signálu pro TV a projekci.

5. Technologie komprimace obrazu pro archivaci a přenos.

6. Obrazové bitmapové formáty.

7. Princip ukládání a přenosu videa a jeho formáty.

8. Principy promítání ve 3D, reprezentace objektů, kamera.

9. Techniky 3D modelování - základní principy a taxonometrie nástrojů.

10. Real-time 3D grafika, úroveň detailu (LoD modely).

11. [2] Architektury a aplikace grafických karet (GPU).

13. Snímání pohybu pro počítačovou grafiku.

Osnova cvičení:

1. Organizace cvičení, zadání semestrální práce, způsob hodnocení.

2. [3] Práce s 2D bitmapovým editorem.

3. [2] Práce s 2D vektorovým editorem.

4. [4] Práce s 3D editorem.

5. Práce s DTP programem.

6. Systém TeX.

7. Konzultace k semestrální úloze.

8. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je studentům poskytnout teoretické základy počítačové grafiky a přehledně je seznámit s multimediálními aplikacemi a aplikacemi počítačové grafiky. V průběhu semestru mají studenti vypracovávat části komplexní semestrální práce.

Studijní materiály:

1. Foley D. J. et al. : Computer Graphics: Principles and Practice in C. Addison-Wesley, 2013. ISBN 978-0201848403.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-MGA/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-MGA/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1122906.html