Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management and Economics of the Enterprise

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E381054 Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Michal Kavan
Přednášející:
Michal Kavan
Cvičící:
Michal Kavan
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Studijní předmět je určen širokému spektru studentů z celého světa, kteří jej úspěšně studují po řadu předchozích let. Výukovým cílem je seznámit technicky vzdělávané zahraniční studenty se základními postupy, metodologiemi i praxí managementu a ekonomiky moderního, především strojírenského podniku. Výuka se týká jak oblastí finančního, tak marketingového i provozně-výrobního řízení a ekonomiky. V centru pozornosti je prosperující podnik fungující v rámcích Lean Six Sigma a Industry 4.0. Kromě přednášek a procvičování se studenti také učí samostatnosti ve svých individuálních vystoupeních, věnovaných jim zadaných odborných tématům pokrokového podnikového managementu.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Docházka, aktivní účast, seminární práce.

Požadavky ke zkoušce: udělení zápočtu při splnění požadavků.

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

a) Písemná část (Test) obsahuje ze 3 jednoduché příklady, probírané ve výuce, nebo které se vyskytují v učebním textu: Kavan Michal: Manažerská studijní příručka, ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03444-5.

b) 5 otázek typu: co nejstručněji definuj, charakterizuj, vyjmenuj. Otázky i odpovědi se najdou rovněž ve výše uvedeném učebním textu, nebo poznámkách studentů z výuky.

Odevzdaný testu je bodován:

•Příklady maximálních 5 bodů za správnou odpověď,

•Otázky maximálně 2 body za správnou odpověď.

Minimální počet bodů pro postup k ústní části zkoušky je 15 bodů.

Termíny zkoušek budou vypsány v IT systému školy (KOS ČVUT).

Učebnici lze zakoupit v Dejvicích – v budově nové Národní technické knihovny, kde sídlí knihkupectví ČVUT.

Osnova přednášek:

1. Základy finančního řízení podniku pro manažery (vznik výsledovky, rozvahy a cash flow). Analýza bodu zvratu, vztah podnikání a inovací.

2. Jak hodnotit úroveň hospodaření podniku. Analýza absolutních a poměrových ukazatelů z výsledovky a rozvahy.

3. Řízení marketingu a prognózování poptávky.

4. Agregátní a podrobné plánování výroby. Od MRP k ERP.

5. Řízení dodavatelského řetězce a logistiky, zásady moderního řízení výroby a provozu na principu tahu.

6. Řízení zásob, ekonomický model objednávaného množství (EOQ).

7. Řízení zásob a statisticky určené pojistné zásoby a okamžiku objednání (ROP).

8. Řízení zásob dle fixních objednávacích intervalů.

9. Vývoj technologií pod vlivem Industry 4.0. Průmyslový internet věcí (IIoT), sítě 5G, atd.

10. Total Quality Management. Základy standardizace, filozofie Kaizen, standardy ISO.

11. Základy projektové řízení, metody CMP a PERT, standardy PMI, IPMA, Prince, limity.

12. Strategické řízení moderního podniku a trendy vývoje.

13. Udržitelná výroba a OSN: „The 2030 agenda for Sustainable Development“.

Osnova cvičení:

1. Ekonomiku podniku pro manažery, studium růstu produktivity a efektivnosti podniku, inovace a podnikatelství.

2. Řízení marketingu a prognózování poptávky. Včetně měření přesnosti předpovědi.

3. Teorie a modely rozhodování za nejistoty a rizika.

4. Japonské metody řízení výroby a provozu, typy rozmístění zařízení a tvorby pracovišť. Cellular manufacturing, grouping technology.

5. Plánování kapacit, computer-aided manufacturing. Navrhování výrobních systémů, technologičnost konstrukce a standardizace.

6. Ekonomika práce, zásady specializace, rotace práce, normování práce a motivace.

7. Logistika a řízení zásob. EOQ, ROP, FOI modely.

8.Řízení materiálových požadavků MRP, hlavní plán výroby (Master Schedule, Bill of Materials, Inventory records file), velikost výrobní dávky.

9. Agregátní plánování, Master Production Schedule (MPS). Just-in-Time Excellence. Kanban Systém, přechod k JiT. Rozvrhování.

10. Total Quality Management. Charakteristiky kvality, TQM, filozofie Kaizen. ISO.

11. Systémy řízení údržby, preventivní a prediktivní údržba.

12. Projektové řízení, PERT a CMP, výhody a limity.

13. Strategické řízení moderního podniku, prezentace případových studií v průběhu celé výuky.

Cíle studia:

Cílem výuky předmětu je představit integraci výroby, provozu, logistiky a řízení dodavatelského řetězce v éře realizace strategií Průmyslu 4.0 a dalších, které utvářejí technický pokrok. Cílem předmětu je pomoci studentům budovat úspěšnou kariéru na dnešním globálním trhu pracovních a podnikatelských příležitostí. Naučí se aplikovat obecně platné ekonomické teorie a metody řídící práce. Budou umět spojit tradiční postupy s rychle se vyvíjejícími informačně komunikačními prostředky, hardware i software. Zvládnou metodiku rozhodování, kvantitativní i kvalitativní analýzu a optimalizaci.

Studijní materiály:

1. Kavan, M.: Management Study Guide, ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03444-5.

2. Davis, M.M., Aquilano, N.J., Chase, R.B.: Fundamentals of Operations Management, McGraw-Hill, 1999, ISBN 0-256-225557-5.

3. Blank, L.T., Tarquin, A.J.: Engineering Economy, McGraw-Hill, 1998, ISBN 0-07-063110-7.

4. Waters D.: Supply Chain Management, Playgrave Macmillan, New York 2009, ISBN: 9780230200524.

5. Valacich J. S.: Information Systems Today: Managing in the Digital World, Global Edition, Pearson Education Limited, 2022, ISBN 1292438118.

6. Endress Tobias: Digital Project Practice for New Work and Industry 4.0, Taylor&Francis Ltd., 2023, ISBN: 9781032276045.

Poznámka:

Předmět je přednášen, cvičen a zkoušen v Angličtině

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=10946
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost KN:A-313
Kavan M.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Učebna KA313
místnost KN:A-313
Kavan M.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Učebna KA313
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10946902.html