Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management and Economics of the Enterprise

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E381054 Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Studijní předmět je zaměřen na široké spektrum studentů z celého světa, kteří jej každoročně zde na Strojní fakultě studují po řadu předchozích let. Výukovým cílem je seznámit zahraniční studenty s nejnovějšími filozofiemi i praxí v řízení a ekonomice moderního, především strojírenského podniku. Výuka se týká jak finančního, tak marketingového i provozně-výrobního řízení moderního podniku, fungujícího na principech Lean Six Sigma, ve všech jeho oblastech.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Docházka, aktivní účast, seminární práce.

Zkouška dle přednášek, cvičení a otázek ze skript na konci každé kapitoly.

Osnova přednášek:

1. Ekonomiku podniku pro manažery, studium růstu produktivity a efektivnosti podniku, inovace a podnikatelství.

2. Řízení marketingu a prognózování poptávky. Včetně měření přesnosti předpovědi.

3. Teorie a modely rozhodování za nejistoty a rizika.

4. Japonské metody řízení výroby a provozu, typy rozmístění zařízení a tvorby pracovišť. Cellular manufacturing, grouping technology.

5. Plánování kapacit, computer-aided manufacturing. Navrhování výrobních systémů, technologičnost konstrukce a standardizace.

6. Ekonomika práce, zásady specializace, rotace práce, normování práce a motivace.

7. Logistika a řízení zásob. EOQ, ROP, FOI modely.

8.Řízení materiálových požadavků MRP, hlavní plán výroby (Master Schedule, Bill of Materials, Inventory records file), velikost výrobní dávky.

9. Agregátní plánování, Master Production Schedule (MPS). Just-in-Time Excellence. Kanban Systém, přechod k JiT. Rozvrhování.

10. Total Quality Management. Charakteristiky kvality, TQM, filozofie Kaizen. ISO.

11. Systémy řízení údržby, preventivní a prediktivní údržba.

12. Projektové řízení, PERT a CMP, výhody a limity.

13. Strategické řízení moderního podniku, prezentace případových studií v průběhu celé výuky.

Osnova cvičení:

1. Ekonomiku podniku pro manažery, studium růstu produktivity a efektivnosti podniku, inovace a podnikatelství.

2. Řízení marketingu a prognózování poptávky. Včetně měření přesnosti předpovědi.

3. Teorie a modely rozhodování za nejistoty a rizika.

4. Japonské metody řízení výroby a provozu, typy rozmístění zařízení a tvorby pracovišť. Cellular manufacturing, grouping technology.

5. Plánování kapacit, computer-aided manufacturing. Navrhování výrobních systémů, technologičnost konstrukce a standardizace.

6. Ekonomika práce, zásady specializace, rotace práce, normování práce a motivace.

7. Logistika a řízení zásob. EOQ, ROP, FOI modely.

8.Řízení materiálových požadavků MRP, hlavní plán výroby (Master Schedule, Bill of Materials, Inventory records file), velikost výrobní dávky.

9. Agregátní plánování, Master Production Schedule (MPS). Just-in-Time Excellence. Kanban Systém, přechod k JiT. Rozvrhování.

10. Total Quality Management. Charakteristiky kvality, TQM, filozofie Kaizen. ISO.

11. Systémy řízení údržby, preventivní a prediktivní údržba.

12. Projektové řízení, PERT a CMP, výhody a limity.

13. Strategické řízení moderního podniku, prezentace případových studií v průběhu celé výuky.

Cíle studia:

Předmět je orientován na studenty z celého světa, kteří jej zde už léta studují. Bývají to studenti z USA, Velké Británie, Kanady, Francie, Itálie, Německa, tak jako Jižní Ameriky, nebo Asie. Tito studenti jsou seznamováni s moderními teoretickými trendy, i praktickými implementacemi.

Studijní materiály:

1.Kavan, M.: Management Study Guide, ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03444-5.

2.Davis, M.M., Aquilano, N.J., Chase, R.B.: Fundamentals of Operations Management, McGraw-Hill, 1999, ISBN 0-256-225557-5.

3.Blank, L.T., Tarquin, A.J.: Engineering Economy, McGraw-Hill, 1998, ISBN 0-07-063110-7.

Poznámka:

Předmět je přednášen, cvičen a zkoušen v Angličtině

Další informace:
http://www.rep.fs.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10946902.html