Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mechanika II.A

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
231A102 ZK 2 0P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Kinematika bodu. Kinematika tělesa. Transformační matice. Kinematika současných pohybů. Kinematika tělesa. Pohyb posuvný, rotační, obecný rovinný, sférický, šroubový, obecný prostorový. Složení mechanismů. Základní rovinné mechanismy. Metody analytického vyšetřování kinematiky mechanismů. Trigonometrická a vektorová metoda.

Analytické řešení kinematiky mechanismů maticovou metodou. Grafické metody

v kinematice. Základy teorie ozubení. Mechanismy s ozubenými koly. Třecí a lanové mechanismy. Princip virtuálních prací a výkonů. Syntéza mechanismů. Vačkové mechanismy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Kinematika bodu. Kinematika tělesa - popis vzájemné polohy souřadnicových systémů

2) Kinematika tělesa - popis vzájemné polohy souřadnicových systémů; základní pohyby

3) Druhy pohybů tělesa. Kinematika posuvného a rotačního pohybu tělesa

4) Kinematika obecného rovinného pohybu tělesa. Pól pohybu, polodie

5) Analytické řešení kinematiky soustav těles - trigonometrická metoda a vektorová metoda

6) Vektorová metoda. Grafické metody řešení kinematiky rovinných soustav

7) Analytické řešení kinematiky soustav těles - maticová metoda

8) Kinematika sférického pohybu, obecného prostorového pohybu a šroubového pohybu tělesa

9) Teorie současných pohybů

10) Princip virtuálních prací a výkonů ve statice. Kinematická metoda ve statice

11) Základy teorie ozubení. Kinematika mechanismů s konstantním převodem

12) Syntéza mechanismů

13) Vačkové mechanismy

Osnova cvičení:

1) Kinematika bodu

2) Lab: Kinematika bodu

PC učebna: MATLAB v kinematice

3) Kinematika tělesa

4) Lab: Kinematika posuvného a rotačního pohybu tělesa

PC učebna: Kinematika posuvného a rotačního pohybu tělesa

5) Kinematika rotačního a obecného rovinného pohybu tělesa

6) Lab: Obecný rovinný pohyb. Trigonometrická a vektorová metoda

PC učebna: Obecný rovinný pohyb. Trigonometrická a vektorová metoda

7) Vektorová metoda. Grafické metody řešení kinematiky rovinných soustav

8) Lab: Maticová metoda

PC učebna: Program Kresic

9) Maticová metoda. Sférický, obecný prostorový a šroubový pohyb tělesa

10) Lab: Teorie současných pohybů

PC učebna: Program Mresic

11) Princip virtuálních prací a výkonů ve statice. Kinematická metoda

12) Lab: Mechanismy s konstantním převodem

PC učebna: Mechanismy s konstantním převodem

13) Syntéza mechanismů. Vačkové mechanismy

Cíle studia:
Studijní materiály:

Valášek M., Stejskal V., Březina J.: Mechanika A (skripta), Praha, ČVUT, 2002.

Valášek M., Bauma V., Šika Z.: Mechanika B (skripta), Praha, ČVUT, 2004.

Lederer P., Stejskal S., Březina J., Prokýšek R.: Sbírka příkladů z kinematiky, (skripta), Praha, ČVUT, 2003.

Lederer P.: Kinematika, (skripta), Praha, ČVUT, 2000.

Lederer P.: Kinematika 9, 10 (skripta), Praha, ČVUT, 2001.

Juliš K., Brepta R. a kol.: Mechanika I. díl, Statika a Kinematika - technický průvodce (kniha), SNTL, Praha, 1986.

Beer F.P., Johnson E.R.: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw-Hill, New York 1988.

Brát, V., Rosenberg, J., Jáč, J.: Kinematika (kniha), SNTL, Praha, 1984.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10927702.html