Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Statistická a rozhodovací analýza

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2382038 KZ 4 1P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 2382038 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 2381054
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat vybrané statistické metody, aplikovat modely rozhodovací analýzy, vytvářet simulační a optimalizační modely při řízení průmyslových podniků. Metody SA jsou velmi vhodným podkladem pro tvorbu modelů RA.

Požadavky:

zpracování zadaných úloh, závěrečné přezkoušení z odpřednášených témat a předložených úloh ze cvičení

Osnova přednášek:

1. Statistický soubor a ukazatelé polohy,

2. Statistický soubor a ukazatelé měnlivosti

3. Regresní a korelační analýza lineární

4. Regresní a korelační analýza nelineární

5. Náhodné veličiny diskrétní

6. Náhodné veličiny spojité

7. Modely LP - formulace LP problému, grafické řešení

8. Modely LP - rozšířený LP problém, různé aplikace

9. Modely řízení zásob

10. Modely hromadné obsluhy

11. Modely obnovy a údržby,

12. Modely větví a mezí, Strukturní modely

13. Modely simulační (Monte Carlo)

.

Osnova cvičení:

1. Statistický soubor a jeho popis

2. Regresní a korelační analýza

3. Náhodné veličiny (modely)

4. Modely LP - formulace LP problému, grafické řešení

5. Modely LP - různé aplikace, použití Řešitele MS Excel

6. Modely řízení zásob, modely obnovy

7. Modely hromadné obsluhy a modely simulační

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kožíšek, J., Stieberová, B.: Vaniš, L.: Statistická a rozhodovací analýza, VČVUT, Praha 2008

Kožíšek, J.: Operační a systémová analýza II, ESČVUT, Praha 1991

Kožíšek, J.: Statistická analýza - Příklady, VČVUT, Praha 2002

Picek, K.: Operační a systémová analýza I, VČVUT, Praha 1989

Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha 2003

Poznámka:

Statistická a rozhodovací analýza

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10802202.html