Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Etika a psychologie v řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383011 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Posláním tohoto předmětu je přiblížit studentům etické myšlení. Etika je důležitým faktorem jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost.

Požadavky:

Vypracování a prezentace semestrální práce o rozsahu 6 stran textu.

Osnova přednášek:

1.Úvod do etiky. Vybrané etické pojmy.

2.Vybrané kapitoly z dějin etického myšlení.

3.Psychologie morálního vývoje.

4.V čem spočívá zdravý egoismus.

5.Hospodářská etika.

6.Podnikatelská kultura.

7.Současné etické výzvy.

Osnova cvičení:

Prezentace semestrálních prací studentů na vybraná témata.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bohatá M., Seknička P., Šerák M. : Úvod do hospodářské etiky. CODEX Bohemia 1997

Haas A. : Morální inteligence. Columbus. Praha 1999

Heidbrink H. : Psychologie morálního vývoje. Portál. Praha 1997

Kirschner J. : Nebojte se egoismu. Knižní klub. Praha 1994

Thompson M. : Přehled etiky. Portál. Praha 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10774802.html