Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kalkulace a rozpočetnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381068 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Theodor Beran
Přednášející:
Theodor Beran, Ladislav Vaniš
Cvičící:
Theodor Beran, Ladislav Vaniš
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět Kalkulace a rozpočetnictví uvádí do problematiky hodnotového řízení jak podniku jako celku a jeho útvarů - prostřednictvím rozpočetnictví (očekávané náklady), tak jednotlivých výkonů (polotovarů, výrobků, služeb) - prostřednictvím kalkulace předběžné (čekávané náklady) a kalkulace výsledné (skutečné náklady). Důraz je kladen na vztah nákladů jako celku - podniku - k nákladům na jednotlivé výkony a pochopení transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady), resp. ve struktuře kapacitní (variabilní a fixní náklady). Probírají se tradiční i moderní přístupy v kalkulaci. Předmět Kalkulace a navazuje bezprostředně na předmět Účetnictví. Předmět je úvodem do problematiky výpočtu nákladů na jednotlivé výrobky, které se porovnávají s jejich tržní cenou a tedy zjištěním jednak jejich rentability, tak vhodnosti nebo nevhodnosti zařazení do výrobního programu.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vypracování a prezentace referátu, včasné odevzdání a obhájení semestrální práce

Osnova přednášek:

Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové hledisko kalkulace. vztah kalkulačního systému k informačním systémům účetnictví a rozpočtování. Hlediska klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů. Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického informačního systému podniku. Běžné kalkulační techniky. Kalkulační metody absorpční. Nedokončená výroba z hlediska kalkulace, fázová a postupná kalkulace. Rozdílové metody kalkulace, kalkulace ex ante a ex post, vztah mezi normou, standardem a kalkulací, normová metoda kalkulace. Metoda standardních nákladů, porovnání metody normové kalkulace a metody standardních nákladů, podmínky pro jejich využití. Objektivita kalkulačních postupů, kritika přirážkové kalkulace, kalkulační základna a alokační problematika kalkulace, zpřesnění kalkulačních propočtů, použitelnost přirážkové kalkulace. Kalkulace z hlediska využití výrobní kapacity, kalkulace statická a dynamická, využití nákladových funkcí pro kalkulaci výkonů. Neabsorpční kalkulace, analýza ABC a její praktické využití v kalkulaci nákladů na výkony, metoda variabilních nákladů a její využití příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku prvního a druhého stupně. Analýza bodu zvratu. Rozpočetnictví, rozpočtování a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty, vztah standardních nákladů k pružným rozpočtům. Kalkulace s využitím dílčích aktivit (Activity Based Costing, ABC). Cílové řízení nákladů (Target Costing), princip a oblast využití přístupu target costing, tržní cena a cílové náklady.

1.Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové hledisko kalkulace

2.Vztah kalkulačního systému k informačním systémům účetnictví a rozpočtování

3.Hlediska klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů.

4.Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického informačního systému podniku

5.Běžné kalkulační techniky. Kalkulační metody absorpční

6.Nedokončená výroba z hlediska kalkulace, fázová a postupná kalkulace

7.Rozdílové metody kalkulace, kalkulace ex ante a ex post, vztah mezi normou, standardem a kalkulací, normová metoda kalkulace. Metoda standardních nákladů, porovnání metody normové kalkulace a metody standardních nákladů, podmínky pro jejich využití

8.Objektivita kalkulačních postupů, kritika přirážkové kalkulace, kalkulační základna a

alokační problematika kalkulace, zpřesnění kalkulačních propočtů, použitelnost přirážkové kalkulace

9.Kalkulace z hlediska využití výrobní kapacity, kalkulace statická a dynamická, využití nákladových funkcí pro kalkulaci výkonů

10.Neabsorpční kalkulace, analýza ABC a její praktické využití v kalkulaci nákladů na výkony, metoda variabilních nákladů a její využití, příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku prvního a druhého stupně. Analýza bodu zvratu

11.Rozpočetnictví, rozpočtování a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty, vztah standardních nákladů k pružným rozpočtům.

12.Kalkulace s využitím dílčích aktivit (Activity Based Costing, ABC)

13.Cílové řízení nákladů (Target Costing), princip a oblast využití přístupu target costing, tržní cena a cílové náklady

Osnova cvičení:

1.Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové hledisko kalkulace

2.Vztah kalkulačního systému k informačním systémům účetnictví a rozpočtování

3.Hlediska klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů.

4.Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického informačního systému podniku

5.Běžné kalkulační techniky. Kalkulační metody absorpční

6.Nedokončená výroba z hlediska kalkulace, fázová a postupná kalkulace

7.Rozdílové metody kalkulace, kalkulace ex ante a ex post, vztah mezi normou, standardem a kalkulací, normová metoda kalkulace. Metoda standardních nákladů, porovnání metody normové kalkulace a metody standardních nákladů, podmínky pro jejich využití

8.Objektivita kalkulačních postupů, kritika přirážkové kalkulace, kalkulační základna a

alokační problematika kalkulace, zpřesnění kalkulačních propočtů, použitelnost přirážkové kalkulace

9.Kalkulace z hlediska využití výrobní kapacity, kalkulace statická a dynamická, využití nákladových funkcí pro kalkulaci výkonů

10.Neabsorpční kalkulace, analýza ABC a její praktické využití v kalkulaci nákladů na výkony, metoda variabilních nákladů a její využití, příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku prvního a druhého stupně. Analýza bodu zvratu

11.Rozpočetnictví, rozpočtování a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty, vztah standardních nákladů k pružným rozpočtům.

12.Kalkulace s využitím dílčích aktivit (Activity Based Costing, ABC)

13.Cílové řízení nákladů (Target Costing), princip a oblast využití přístupu target costing, tržní cena a cílové náklady

Cíle studia:

Úvod do problematiky hodnotového řízení jak podniku jako celku a jeho útvarů - prostřednictvím rozpočetnictví (očekávané náklady) a účetnictví (skutečné náklady), tak jednotlivých výkonů (polotovarů, výrobků, služeb) - prostřednictvím kalkulace předběžné (očekávané náklady) a kalkulace výsledné (skutečné náklady). Důraz je kladen na vztah nákladů jako celku - podniku - k nákladům na jednotlivé výkony a pochopení transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady), resp. ve struktuře kapacitní (variabilní a fixní náklady). Probírají se tradiční i moderní přístupy v kalkulaci. Vztah účetnictví a rozpočtování. Klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, další hlediska členění nákladů. Běžné kalkulační techniky. Kalkulační metody absorpční. Rozdílové metody kalkulace. Standardní náklady.Objektivita kalkulačních postupů, kalkulace statická a dynamická, analýza ABC, příspěvek na úhradu, bod zvratu. Postupy při výpočtu nákladů na jednotlivé výrobky, které se porovnávají s jejich tržní cenou a tedy zjištěním jednak jejich rentability, jednak vhodnosti nebo nevhodnosti zařazení do výrobního programu.

Studijní materiály:

Coennenberg, A. G: Kostenrechnung und Kostenanalyse, Ver. Moderne Industrie Landsberg am Lech, 1992.

Drury, C.: Management and Cost Accounting, 3. vyd., Chapman & HallLondon, 1992.

Horngren, Ch. t. Introduction to Management Accounting, 5. vyd., Englewood Cliffs New York, 1984

Macík, K: Kalkulace a rozpočetnictví, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002.

Macík, K.: Kalkulace nákladů- základ podnikového controllingu, MONTANEX Ostrava, 1999.

Vysušil, J.: Optimální cena - odraz správné kalkulace, Profess Praha, 1985.

Vysušil J., - Macík, K. Kalkulace a strukturní analýza, Institut řízení Praha, 1985.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:B-130
Beran T.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Učebna 12138
St
Čt
místnost KN:B-130
Vaniš L.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Učebna 12138

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10583502.html