Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zdroje a přeměny energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151026 Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Bez energie není život. ZPE objasňují důvody, postupy a důsledky přeměn energie ze zdrojů k aplikacím.

Požadavky:
Osnova přednášek:

? 1. Úvod. Energie, formy a přeměny energie. Struktura primárních zdrojů pro krytí světové spotřeby energie.

? 2. Světové zásoby, zálohy a vyčerpatelnost primárních zdrojů energie. Situace v EU a ČR.

? 3. Fosilní paliva, jejich druhy a vlastnosti. Alternativní paliva.

? 4. Spalování fosilních paliv. Spalovací zařízení a jejich účinnost. Ekologické důsledky spalování.

? 5. I. a II. zákon TD. Tepelné oběhy. Porovnávací oběh Carnotův. Termická účinnost.

? 6. Parní oběh Rankine-Clausiův, termická účinnost. Karnotisace oběhu.

? 7. Parní turbíny pracující v R-C oběhu. Přeměna energie v turbínovém stupni. Elektrárny a teplárny.

? 8. Rozdělení tepelných motorů. Tepelné oběhy spalovacích motorů (Ottův, Dieselův a kombinovaný oběh).

? 9. Plynový oběh Ericsson-Braytonův. Praktické použití. Energetické integrované a paroplynové oběhy.

? 10. Levotočivé oběhy, chladicí a topný faktor. Vodní elektrárny, turbíny, využití v elektrizační soustavě.

? 11. Jaderné reakce: štěpení a syntéza. Princip jaderného štěpného reaktoru. Okruhy jaderných elektráren.

? 12. Obnovitelné a alternativní zdroje energie.

? 13. Přímé transformace: palivové články; termoelektrické, termoemisní a MHD generátory; FV články.

Osnova cvičení:

? 1. Úvod. Energie, formy a přeměny energie. Struktura primárních zdrojů pro krytí světové spotřeby energie.

? 2. Světové zásoby, zálohy a vyčerpatelnost primárních zdrojů energie. Situace v EU a ČR.

? 3. Fosilní paliva, jejich druhy a vlastnosti. Alternativní paliva.

? 4. Spalování fosilních paliv. Spalovací zařízení a jejich účinnost. Ekologické důsledky spalování.

? 5. I. a II. zákon TD. Tepelné oběhy. Porovnávací oběh Carnotův. Termická účinnost.

? 6. Parní oběh Rankine-Clausiův, termická účinnost. Karnotisace oběhu.

? 7. Parní turbíny pracující v R-C oběhu. Přeměna energie v turbínovém stupni. Elektrárny a teplárny.

? 8. Rozdělení tepelných motorů. Tepelné oběhy spalovacích motorů (Ottův, Dieselův a kombinovaný oběh).

? 9. Plynový oběh Ericsson-Braytonův. Praktické použití. Energetické integrované a paroplynové oběhy.

? 10. Levotočivé oběhy, chladicí a topný faktor. Vodní elektrárny, turbíny, využití v elektrizační soustavě.

? 11. Jaderné reakce: štěpení a syntéza. Princip jaderného štěpného reaktoru. Okruhy jaderných elektráren.

? 12. Obnovitelné a alternativní zdroje energie.

? 13. Přímé transformace: palivové články; termoelektrické, termoemisní a MHD generátory; FV články.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Goswami, D.Y.-Kreith, F.: Energy conversion, CRC Press

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10391702.html