Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Bc. Branch Security and Information Technology, Presented in English, Version 2015 to 2020

Studijní obor: Computer Security and Information technology (Bachelor, in English) katedra počítačových systémů
Studijní program: Informatics (in English) Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Bachelor Branch Security and Information Technology, in English, Version 2015 - 2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BIE-PP.2015 Compulsory Courses od Study Program Infomatics, Presented in English, Version 2015 V této skupině musíte získat 119 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 21 předmětů
119
Minimální počet kreditů 119
Povinné předměty oboru
BIE-PO-BIT.2015 Compulsory Courses of Bc. Branch Security and Information Technology, in English, Version 2015 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
28
Minimální počet kreditů 28
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BIE-PV-EM.2015 Compulsory Elective Economics, and Management Courses, in English, Version 2015 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinné ekonomické
BIE-PP-EM.2015 Compulsory Economics and Management Bachelor Courses, in English, Version 2015 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné humanitní
BIE-PV-HU.2015 Compulsory Elective Bachelor Social Courses, Presented in English, Ver. 2015 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 9)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BIE-V-PRO_MG Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT, in English
0
BIE-BIT-VO.2017 Elective Vocational Courses for Bachelor Branch BIE-BIT, Version 2017
0
BIE-V.2017 Purely Elective Bachelor Courses, Version 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 157
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 23
Celkový počet kreditů 180

This version of the study plan is intended for students, who enrolled to study in the academic year 2015/16 in the part-time form of study Bachelor's program

Elective Vocational Courses for Bachelor Branch BIE-BIT, Version 2017 [BIE-BIT-VO.2017]

Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření s výjimkou oboru BIE-BIT-VO.2017

Compulsory Elective Bachelor Social Courses, Presented in English, Ver. 2015 [BIE-PV-HU.2015]

Faculty guarantees the availability of these modules.

Elective Courses, Suitable for those who intend to apply for Master's program at FIT, in English [BIE-V-PRO_MG]

Modules in this group are recommended for students who intend to enroll to master program at FIT.

Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30010066.html