Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Compulsory Courses of Bc. Branch Security and Information Technology, in English, Version 2015

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-APS.1 Architectures of Computer Systems Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-HWB Hardware Security Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-BEK Secure Code Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-SSB System and Network Security
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ADU.1 Unix Administration Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ADW.1 Windows Administration česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 24. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30010066-BIE-PO-BIT.2015.html