Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Compulsory Courses od Study Program Infomatics, Presented in English, Version 2015

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-AG1 Algorithms and Graphs 1 anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-AAG Automata and Grammars anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-BPR Bachelor Project anglicky Z 2 Předmět je vypsán
BIE-BAP Bachelor Thesis anglicky Z 14 Z 14 Předmět je vypsán
BIE-PSI Computer Networks anglicky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět je vypsán
BIE-SAP Computer Structures and Architectures anglicky Z,ZK 6 2P+1R+2C Předmět je vypsán
BIE-DBS Database Systems anglicky Z,ZK 6 3L Z,ZK 6 3L Předmět je vypsán
BIE-CAO Digital and Analog Circuits anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-DPR Documentation, Presentation, Rhetorics anglicky KZ 4 Předmět je vypsán
BIE-ZMA Elements of Calculus anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
BIE-ZDM Elements of Discrete Mathematics anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-PAI Law and Informatics anglicky ZK 3 2P Předmět je vypsán
BIE-LIN Linear Algebra anglicky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
BIE-MLO Mathematical Logic anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-OSY Operating Systems anglicky Z,ZK 5 2P+1R+1L Předmět je vypsán
BIE-PST Probability and Statistics anglicky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět je vypsán
BIE-PA1 Programming and Algorithmics 1 anglicky Z,ZK 6 2P+2R+2C Předmět je vypsán
BIE-PA2 Programming and Algorithmics 2 anglicky Z,ZK 7 2P+1R+1C Předmět je vypsán
BIE-PS1 Programming in Shell 1 anglicky KZ 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-BEZ Security anglicky Z,ZK 6 2P+1R+1C Předmět je vypsán
BIE-SI1.2 Software Engineering I anglicky Z,ZK 5 2P+1C Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30010066-BIE-PP.2015.html