Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán B-PM-prez.forma od 13/14

Studijní obor: Personální management v průmyslových podnicích institut ekonomických studií
Studijní program: Ekonomika a management Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BPM-P-OD-12/13 1.s.BPM od 12/13 prezenční forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
2.S.BPM-P OD 13/14 2.s.BPM-od 13/14 prezenční forma V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
26
3.S.BPM-P OD 14/15 3.s.BPM-od 14/15 prezenční forma V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
26
4.S.BPM-P OD 14/15 4.s.BPM-od 14/15 prezenční forma V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
20
5.S.BPM-P OD 15/16 5.s.BPM od 15/16 prezenční forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
6.S.BPM-P OD 12/13 6.s.BPM-od 12/13-prezenční forma V této skupině musíte získat 14 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
14
Minimální počet kreditů 146
Povinně volitelné předměty
PVP-B-PM OD 12/13 PVP-B-PM prezenční forma od 12/13 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
24
Minimální počet kreditů 24
Jazyky
3.S.BPM-JAZ.OD 12/13 3.s.BPM-cizí jazyk od 12/13 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
4
4.S.BPM-JAZ.OD 12/13 4.s.BPM-cizí jazyk od 12/13 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
6
Minimální počet kreditů 10
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 24. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006562.html