Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

5.s.BPM od 15/16 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
51HAS Duševní hygiena a stres
 
česky Předmět není vypsán
51MK Marketing
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51NTP Nové trendy v personalistice
 
česky Z,ZK 6 3P+1C Z,ZK 6 3P+1C Předmět není vypsán
51PBP Projekt bakalářské práce
 
česky Z 6 1P+2C Předmět není vypsán
51PR Projektové řízení
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51PNBOZP Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 1. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30006562-5.S.BPM-P_OD_15_16.html