Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

4.s.BPM-od 14/15 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
51ITPGR Informační technologie a počítačová gramotnost
 
česky Předmět není vypsán
51PIS Personální informační systémy
 
česky Z 4 2P+1C Předmět není vypsán
51PPO Psychologie práce a organizace
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51SRL Strategické řízení lidských zdrojů a jejich rozvoj
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 1. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30006562-4.S.BPM-P_OD_14_15.html