Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

RA povinné 21

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PBRAF1 Anatomie a fyziologie člověka I
 
česky Z 5 2P + 2C Předmět není vypsán
F7PBRAF2 Anatomie a fyziologie člověka II
 
česky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět není vypsán
F7PBRAIR Angiografie a intervenční radiologie
 
česky ZK 2 1P Předmět není vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PBRCHIR Chirurgie
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
F7PBREZ Etika ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7PBRHEOVZ Hygiena, epidemiologie a ochrana veřejného zdraví
 
česky KZ 1 1P Předmět není vypsán
F7PBRIPP Individuální prázdninová praxe
 
česky Z 3 160XH Předmět není vypsán
F7PBRISZ Informační systémy ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRIT Informační technologie
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7PBRKLO1 Klinické obory I
 
česky Z 4 2P + 2C Předmět není vypsán
F7PBRKLO2 Klinické obory II
 
Z,ZK 3 2P + 1S Předmět není vypsán
F7PBRKZPPV1 Konvenční zobrazovací postupy – praktická výuka I
 
česky Z 4 4C Předmět není vypsán
F7PBRKZPPV2 Konvenční zobrazovací postupy – praktická výuka II
 
česky KZ 3 4C Předmět není vypsán
F7PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 1 1P Předmět není vypsán
F7PBRMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky KZ 1 1P Předmět není vypsán
F7PBRNM1 Nukleární medicína I
 
česky KZ 2 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRNM2 Nukleární medicína II
 
česky Z,ZK 2 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRNM3 Nukleární medicína III
 
česky Z,ZK 3 2P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRNMKP Nukleární medicína – klinická praxe
 
česky Z,ZK 7 80XH Předmět není vypsán
F7PBRNMP Nukleární medicína – praxe
 
česky Z 2 64XH Předmět není vypsán
F7PBROAT Odborná anglická terminologie
 
česky Z 3 2S Předmět není vypsán
F7PBROSP Odborná ošetřovatelská praxe
 
česky Z 3 160XH Předmět není vypsán
F7PBRZMKD Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice
 
česky KZ 2 1P Předmět není vypsán
F7PBRPCRFD Praktická cvičení z radiologické fyziky a dozimetrie
 
česky Z 1 1C Předmět není vypsán
F7PBRPSB Praxe v semestru bloková
 
česky Z 3 160XH Předmět není vypsán
F7PBRPP První pomoc
 
česky Z,ZK 4 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRPTR Přístrojová technika v radiologii
 
česky Z,ZK 2 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRPTRTP Přístrojová technika v radioterapii
 
česky KZ 2 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRPTNM Přístrojová technika v nukleární medicíně
 
česky KZ 2 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRRO Radiační ochrana
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
F7PBRRDB Radiobiologie
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
F7PBRRDIA1 Radiodiagnostika I
 
česky KZ 4 2P + 2C Předmět není vypsán
F7PBRRDIA2 Radiodiagnostika II
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
F7PBRRAF1 Radiologická fyzika I
 
česky Z,ZK 4 2P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRRAF2 Radiologická fyzika II
 
česky Z,ZK 4 2P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRRK Radiologická kazuistika
 
česky Z 1 1C Předmět není vypsán
F7PBRRZMKP Radiologické zobrazovací metody – klinická praxe
 
česky Z,ZK 9 200XH Předmět není vypsán
F7PBRRZMP Radiologické zobrazovací metody – praxe
 
česky Z 2 72XH Předmět není vypsán
F7PBRRTP1 Radioterapie I
 
česky KZ 2 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRRTP2 Radioterapie II
 
česky Z,ZK 3 2P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRRTP3 Radioterapie III
 
česky Z,ZK 4 2P + 2C Předmět není vypsán
F7PBRTPKP Radioterapie – klinická praxe
 
česky Z,ZK 8 120XH Předmět není vypsán
F7PBRRTPP Radioterapie – praxe
 
česky Z 2 64XH Předmět není vypsán
F7PBRRA Rentgenová anatomie
 
česky Z,ZK 2 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRSBP Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 1S Předmět není vypsán
F7PBRTA Topografická anatomie
 
česky Z,ZK 2 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRVKAM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky
 
česky Z,ZK 4 1P + 2C Předmět není vypsán
F7PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk
 
česky Z,ZK 3 2P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRZBFY Zdravotnická biofyzika
 
česky ZK 3 1P Předmět není vypsán
F7PBRZPS Zdravotnická psychologie
 
česky KZ 3 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí
 
česky Z,ZK 3 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRZBP Zpracování bakalářské práce
 
česky Z 6 160XH Předmět není vypsán
F7PBRZSKIP Základní skiagrafické projekce
 
česky Z 2 1P + 1C Předmět není vypsán
F7PBRZFA Základy farmakologie
 
česky Z 2 1P Předmět není vypsán
F7PBRZOT Základy odborné terminologie
 
česky KZ 2 1C Předmět není vypsán
F7PBRZOSE Základy ošetřovatelství
 
česky KZ 3 1P + 2C Předmět není vypsán
F7PBRZPF Základy patologické fyziologie
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
F7PBRZPA Základy patologie
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
F7PBRZPSPE Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace
 
česky KZ 2 1P + 1S Předmět není vypsán
F7PBRPPKP Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
F7PBRZSI Základy statistiky a informatiky
 
česky Z,ZK 3 1P + 2C Předmět není vypsán
F7PBRZVZLZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7PBRRKPZS Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb
 
česky ZK 1 1P Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021427-F7PBR_POV_21.html