Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

SIPZ kombinované povinné 19

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7KMSBSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií česky Z,ZK 4 12P+8S Předmět je vypsán
F7KMSBE Business English
 
česky KZ 2 8S Předmět není vypsán
F7KMSEMM Ekonomicko-matematické metody česky KZ 2 4P+4S Předmět je vypsán
F7KMSEK Ekonomie
Martina Caithamlová, Petra Hospodková, Lucie Severová, Alexandr Soukup, Alexandr Soukup 
česky Z,ZK 5 8P+8S Předmět je vypsán
F7KMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
 
česky Z,ZK 3 12P+8S Předmět není vypsán
F7KMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
 
česky Z,ZK 4 12P+8S Předmět není vypsán
F7KMSIP Individuální praxe česky Z 2 2XT Předmět je vypsán
F7KMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví česky KZ 3 4P+8S Předmět je vypsán
F7KMSIZS Integrovaný záchranný systém a medicína katastrof
 
česky ZK 5 8P Předmět není vypsán
F7KMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení česky Z,ZK 5 12P+8S Předmět je vypsán
F7KMSMZT Management zdravotnické techniky
 
česky KZ 5 12P+8S Předmět není vypsán
F7KMSMZZ Management zdravotnických zařízení česky Z,ZK 4 8P+8S Předmět je vypsán
F7KMSNIS Nemocniční informační systémy česky Z,ZK 3 8P+4S Předmět je vypsán
F7KMSOP Odborná praxe
 
česky Z 2 4XT Předmět není vypsán
F7KMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
 
česky Z,ZK 4 12P+8C Předmět není vypsán
F7KMSPMF Přehled matematiky a fyziky česky Z,ZK 4 8P+8S Předmět je vypsán
F7KMSRP Ročníkový projekt
 
česky Z 2 8S Předmět není vypsán
F7KMSSDP1 Seminář k diplomové práci I. česky Z 2 8S Předmět je vypsán
F7KMSSDP2 Seminář k diplomové práci II.
 
česky Z 2 12S Předmět není vypsán
F7KMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I. česky ZK 5 8P Předmět je vypsán
F7KMSVZ2 Veřejné zdravotnictví II.
 
česky Z,ZK 4 8P Předmět není vypsán
F7KMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech česky KZ 5 8P+4S Předmět je vypsán
F7KMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru česky ZK 3 8P Předmět je vypsán
F7KMSZSED Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze
 
česky Z,ZK 4 8P+8S Předmět není vypsán
F7KMSDP Zpracování diplomové práce
 
česky Z 8 4XT Předmět není vypsán
F7KMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
 
česky Z,ZK 5 12P+8S Předmět není vypsán
F7KMSRLZ Řízení lidských zdrojů česky Z,ZK 3 4P+4S Předmět je vypsán
F7KMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví česky KZ 5 8P+8S Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019508-F7KMS_POV_19.html