Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

CNP kombinované povinné

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7KMCCBRNO CBRNE-ochranná opatření česky ZK 4 10P Předmět je vypsán
F7KMCCHB Chemická bezpečnost
 
česky ZK 5 12P Předmět není vypsán
F7KMCFP Forenzní psychologie
 
česky Z,ZK 4 10P+6C Předmět není vypsán
F7KMCFMVP Formy a metody vědecké práce česky Z 2 4P Předmět je vypsán
F7KMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí česky Z,ZK 5 9P+5S Předmět je vypsán
F7KMCIT Informační technologie česky Z 3 10P Předmět je vypsán
F7KMCKZ Krizové zdravotnictví
 
česky Z,ZK 5 12P+6S Předmět není vypsán
F7KMCKRVS Krizové řízení ve veřejné správně česky Z,ZK 4 10P+6S Předmět je vypsán
F7KMCMKR Management a krizové řízení česky Z,ZK 4 9P+5S Předmět je vypsán
F7KMCMARR Metody analýzy a řízení rizik česky KZ 3 6P+4C Předmět je vypsán
F7KMCMPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
 
česky ZK 4 16P Předmět není vypsán
F7KMCOO Ochrana obyvatelstva
Tomáš Holec, René Mildorf, Leoš Navrátil 
česky Z,ZK 5 9P+5S Předmět je vypsán
F7KMCSMCBRN Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí
 
česky KZ 4 12C Předmět není vypsán
F7KMCPOZ Praxe podle odborného zaměření studenta česky Z 5 5XT Předmět je vypsán
F7KMCPOK Prevence a odhalování kriminality česky Z 2 10P Předmět je vypsán
F7KMCPKS Psychologie krizových situací
 
česky KZ 3 6P+14C Předmět není vypsán
F7KMCROJB Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 
česky ZK 5 10P Předmět není vypsán
F7KMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce česky Z 3 6S Předmět je vypsán
F7KMCSDP Seminář k diplomové práci česky Z 1 2S Předmět je vypsán
F7KMCSMRKS Simulované metody a formy řešení typických krizových situací
Martin Staněk, Jan Sýkora 
česky KZ 2 10C Předmět je vypsán
F7KMCSPVS Správní právo a veřejná správa
Eva Reicheltová 
česky ZK 3 9P Předmět je vypsán
F7KMCSZVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti
 
česky KZ 4 10P Předmět není vypsán
F7KMCHOPKS Systém hospodářských opatření pro krizové stavy
Peter Bysterský 
česky ZK 2 10P Předmět je vypsán
F7KMCTPPZBS Teorie profesní přípravy záchranných a bezpečnostních sborů
 
česky KZ 3 8P+6S Předmět není vypsán
F7KMCTPBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
 
česky ZK 4 16P Předmět není vypsán
F7KMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva
Josef Sedlák 
česky Z 4 9C Předmět je vypsán
F7KMCVSM Vybrané statistické metody česky KZ 3 5P+9C Předmět je vypsán
F7KMCZOS Zajišťování obrany státu
Vladimír Karaffa 
česky ZK 2 10P Předmět je vypsán
F7KMCZDP Zpracování diplomové práce
 
česky Z 15 6XT Předmět není vypsán
F7KMCZUM Základy urgentní medicíny česky KZ 3 5P+5C Předmět je vypsán
F7KMCZTIZS Zásahová technika součástí IZS
 
česky KZ 4 8P Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018946-F7KMC_POV.html