Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

5.s.BEK od 17/18 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
U16C9905 Management jakosti
 
česky Předmět není vypsán
U16C2401 Marketing česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U63C5101 Operační výzkum česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
U63C4302 Podnikové finance česky Předmět je vypsán
U00C9901 Projekt bakalářské práce česky Předmět je vypsán
U16C9906 Projektové řízení
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012705-5.S.BEK-P_OD_17_18.html