Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Civilní nouzové plánování - kombinované - nástup ke studiu 19/20, 20/21

Studijní plán: Navazující magisterský studijní program Civilní a nouzové plánování - kombinované

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7KMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí Z,ZK 5 9P+5S Z povinný předmět
F7KMCMKR Management a krizové řízení Z,ZK 4 9P+5S Z povinný předmět
F7KMCOO Ochrana obyvatelstva
Tomáš Holec, René Mildorf, Leoš Navrátil 
Z,ZK 5 9P+5S Z povinný předmět
F7KMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce Z 3 6S Z povinný předmět
F7KMCSPVS Správní právo a veřejná správa
Eva Reicheltová 
ZK 3 9P Z povinný předmět
F7KMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva
Josef Sedlák 
Z 4 9C Z povinný předmět
F7KMCVSM Vybrané statistické metody KZ 3 5P+9C Z povinný předmět
F7KMCZUM Základy urgentní medicíny KZ 3 5P+5C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KMCCBRNO CBRNE-ochranná opatření ZK 4 10P L povinný předmět
F7KMCFMVP Formy a metody vědecké práce Z 2 4P L povinný předmět
F7KMCIT Informační technologie Z 3 10P L povinný předmět
F7KMCKRVS Krizové řízení ve veřejné správně Z,ZK 4 10P+6S L povinný předmět
F7KMCMARR Metody analýzy a řízení rizik KZ 3 6P+4C L povinný předmět
F7KMCPOZ Praxe podle odborného zaměření studenta Z 5 5XT L povinný předmět
F7KMCPOK Prevence a odhalování kriminality Z 2 10P L povinný předmět
F7KMCSDP Seminář k diplomové práci Z 1 2S L povinný předmět
F7KMCSMRKS Simulované metody a formy řešení typických krizových situací
Martin Staněk, Jan Sýkora 
KZ 2 10C L povinný předmět
F7KMCHOPKS Systém hospodářských opatření pro krizové stavy
Peter Bysterský 
ZK 2 10P L povinný předmět
F7KMCZOS Zajišťování obrany státu
Vladimír Karaffa 
ZK 2 10P L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KMCCHB Chemická bezpečnost
 
ZK 5 12P Z povinný předmět
F7KMCKZ Krizové zdravotnictví
 
Z,ZK 5 12P+6S Z povinný předmět
F7KMCSMCBRN Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí
 
KZ 4 12C Z povinný předmět
F7KMCPKS Psychologie krizových situací
 
KZ 3 6P+14C Z povinný předmět
F7KMCROJB Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 
ZK 5 10P Z povinný předmět
F7KMCSZVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti
 
KZ 4 10P Z povinný předmět
F7KMCZTIZS Zásahová technika součástí IZS
 
KZ 4 8P Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KMCFP Forenzní psychologie
 
Z,ZK 4 10P+6C L povinný předmět
F7KMCMPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
 
ZK 4 16P L povinný předmět
F7KMCTPPZBS Teorie profesní přípravy záchranných a bezpečnostních sborů
 
KZ 3 8P+6S L povinný předmět
F7KMCTPBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
 
ZK 4 16P L povinný předmět
F7KMCZDP Zpracování diplomové práce
 
Z 15 6XT L povinný předmět
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod969872648105.html