Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Elektronika a komunikace - Komunikace a zpracování informace

Studijní plán: Elektronika a komunikace - Komunikace a zpracování informace

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z
B2M31DSP Pokročilé metody DSP Z,ZK 6 2P+2C Z,L povinný předmět programu
B3M35DRS Dynamika a řízení sítí Z,ZK 6 2P+2C Z povinně volitelný předmět
B2M32MKSA Mobilní komunikační sítě Z,ZK 6 2P + 2L Z povinně volitelný předmět
2021_MEKVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B2M32BTSA Bezdrátové technologie Z,ZK 6 2P + 2L L povinný předmět programu
B2M37KDKA Kódování v digitálních komunikacích Z,ZK 6 3P+1C L povinně volitelný předmět
B2M37KASA Komprese obrazů a signálů Z,ZK 6 2P+2C L povinně volitelný předmět
2021_MEKPV8B Povinně volitelné předměty programu 30 povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B2M37MAM Mikroprocesory Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
B2MPROJ6 Projekt - project Z 6 0p+6s povinný předmět programu
2021_MEKPV8B Povinně volitelné předměty programu 30 povinně volitelný předmět
B2M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích Z,ZK 6 3P+1C Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 22s L povinný předmět programu
2021_MEKPV8B Povinně volitelné předměty programu 30 povinně volitelný předmět
Platnost dat k 19. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1229861692105.html