Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kódování v digitálních komunikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M37KDKA Z,ZK 6 3P+1C česky
Korekvizita:
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry (BEZM)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět rozšiřuje a prohlubuje témata základních kurzů teorie komunikace v následujících hlavních oblastech. 1) Pokročilé kapitoly teorie informace v kódování a teorie informace v komunikačních sítích vytváří základní rámec pro pochopení principů kódování v jedno-uživatelských a multi-node/multi-user scénářích. 2) Algebraické kódování představuje klasické partie blokových a konvolučních kódů. 3) Pokročilé kódovací techniky se zaměřují na turbo, LDPC, Space-Time kódy a Wireless Network Coding. 4) Pokročilé dekódovací techniky, zejména iterativní a multi-user dekódování, jsou základním nástrojem pro dekódování kódů přibližujících se kapacitě kanálu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Pokročilá teorie informace v kódování (coding theorem, feed-back, erasure, BSC, Outage Capacity)

2. Network Information Theory (1/2) (Rate Regions, Advanced MU Sharing)

3. Network Information Theory (2/2) (Rate Regions, Advanced MU Sharing)

4. Algebraické kódování (GF(M^m))

5. Blokové kódy (cyklické kódy)

6. Konvoluční kódy (nonrecursive/recursive, polynomial formalism, General Transfer Function)

7. Pokročilé kódování - Turbo-Codes

8. Pokročilé kódování - LDPC

9. Iterativní dekódování (Soft-In Soft-Out block, Forward-Backward algorithm)

10. Iterativní dekódování na faktorových grafech (FG Sum-Product algorithm)

11. Space-Time kódy - návrh a vlastnosti

12. Space-Time kódy (Block STC, Trellis STC, Layered STC)

13. Multi-User dekódování

14. Základy Wireless Network Coding (WNC, NC)

Osnova cvičení:

1. Teorie informace a kodovací teorém v jednouživatelském systémy

2. Teorie informace a kodovací teorém v mnohouživatelském systému

3. Adaptivní systémy

4. Space-time MIMO systémy

5. Pokročilé algoritmy pro blokové a convoluční kódy

6. Turbo a LDPC kódy a iterativní dekódování

7. Space-time kódy

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. T. M. Cover, J. A. Thomas: Elements of Information Theory, John Wiley &Sons, ed.2, 2006

2. J. G. Proakis: Digital Communications. McGraw-Hill. 2001

3. Goldsmith: Wireless communications, Cambridge University Press, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5593206.html