Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Radiologická asistence - nástup ke studiu 21/22

Studijní plán: Bakalářský studijní program Radiologická asistence

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pto konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijmín plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBRAF1 Anatomie a fyziologie člověka I
 
Z 5 2P + 2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PBREZ Etika ve zdravotnictví
 
KZ 2 2P Z povinný předmět
F7PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBRPP První pomoc
 
Z,ZK 4 1P + 1C Z povinný předmět
F7PBRRAF1 Radiologická fyzika I
 
Z,ZK 4 2P + 1C Z povinný předmět
F7PBRVKAM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky
 
Z,ZK 4 1P + 2C Z povinný předmět
F7PBRZFA Základy farmakologie
 
Z 2 1P Z povinný předmět
F7PBRZOT Základy odborné terminologie
 
KZ 2 1C Z povinný předmět
F7PBRZBFY Zdravotnická biofyzika
 
ZK 3 1P Z povinný předmět
F7PBRZPS Zdravotnická psychologie
 
KZ 3 1P + 1C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBRAF2 Anatomie a fyziologie člověka II
 
Z,ZK 5 2P + 2C L povinný předmět
F7PBRHEOVZ Hygiena, epidemiologie a ochrana veřejného zdraví
 
KZ 1 1P L povinný předmět
F7PBRISZ Informační systémy ve zdravotnictví
 
KZ 2 1P + 1C L povinný předmět
F7PBROAT Odborná anglická terminologie
 
Z 3 2S L povinný předmět
F7PBROSP Odborná ošetřovatelská praxe
 
Z 3 160XH L povinný předmět
F7PBRPCRFD Praktická cvičení z radiologické fyziky a dozimetrie
 
Z 1 1C L povinný předmět
F7PBRPTR Přístrojová technika v radiologii
 
Z,ZK 2 1P + 1C L povinný předmět
F7PBRRDB Radiobiologie
 
ZK 2 2P L povinný předmět
F7PBRRAF2 Radiologická fyzika II
 
Z,ZK 4 2P + 1C L povinný předmět
F7PBRZSKIP Základní skiagrafické projekce
 
Z 2 1P + 1C L povinný předmět
F7PBRZOSE Základy ošetřovatelství
 
KZ 3 1P + 2C L povinný předmět
F7PBRZPSPE Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace
 
KZ 2 1P + 1S L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBRCHIR Chirurgie
 
ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBRIT Informační technologie
 
KZ 2 2P Z povinný předmět
F7PBRKLO1 Klinické obory I
 
Z 4 2P + 2C Z povinný předmět
F7PBRKZPPV1 Konvenční zobrazovací postupy – praktická výuka I
 
Z 4 4C Z povinný předmět
F7PBRNM1 Nukleární medicína I
 
KZ 2 1P + 1C Z povinný předmět
F7PBRPTRTP Přístrojová technika v radioterapii
 
KZ 2 1P + 1C Z povinný předmět
F7PBRRDIA1 Radiodiagnostika I
 
KZ 4 2P + 2C Z povinný předmět
F7PBRRTP1 Radioterapie I
 
KZ 2 1P + 1C Z povinný předmět
F7PBRRA Rentgenová anatomie
 
Z,ZK 2 1P + 1C Z povinný předmět
F7PBRZPF Základy patologické fyziologie
 
ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PBRZPA Základy patologie
 
ZK 3 2P Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBRIPP Individuální prázdninová praxe
 
Z 3 160XH L povinný předmět
F7PBRKLO2 Klinické obory II
 
Z,ZK 3 2P + 1S L povinný předmět
F7PBRKZPPV2 Konvenční zobrazovací postupy – praktická výuka II
 
KZ 3 4C L povinný předmět
F7PBRNM2 Nukleární medicína II
 
Z,ZK 2 1P + 1C L povinný předmět
F7PBRPSB Praxe v semestru bloková
 
Z 3 160XH L povinný předmět
F7PBRPTNM Přístrojová technika v nukleární medicíně
 
KZ 2 1P + 1C L povinný předmět
F7PBRRDIA2 Radiodiagnostika II
 
ZK 2 2P L povinný předmět
F7PBRRK Radiologická kazuistika
 
Z 1 1C L povinný předmět
F7PBRRTP2 Radioterapie II
 
Z,ZK 3 2P + 1C L povinný předmět
F7PBRSBP Seminář k bakalářské práci
 
Z 1 1S L povinný předmět
F7PBRTA Topografická anatomie
 
Z,ZK 2 1P + 1C L povinný předmět
F7PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk
 
Z,ZK 3 2P + 1C L povinný předmět
F7PBRZVZLZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
 
KZ 2 2P L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBRAIR Angiografie a intervenční radiologie
 
ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBRMVP Metodologie výzkumné práce
 
KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBRNMP Nukleární medicína – praxe
 
Z 2 64XH Z povinný předmět
F7PBRNM3 Nukleární medicína III
 
Z,ZK 3 2P + 1C Z povinný předmět
F7PBRZMKD Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice
 
KZ 2 1P Z povinný předmět
F7PBRRO Radiační ochrana
 
ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PBRRZMP Radiologické zobrazovací metody – praxe
 
Z 2 72XH Z povinný předmět
F7PBRRTPP Radioterapie – praxe
 
Z 2 64XH Z povinný předmět
F7PBRRTP3 Radioterapie III
 
Z,ZK 4 2P + 2C Z povinný předmět
F7PBRPPKP Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem
 
Z 2 2C Z povinný předmět
F7PBRRKPZS Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb
 
ZK 1 1P Z povinný předmět
F7PBRZSI Základy statistiky a informatiky
 
Z,ZK 3 1P + 2C Z povinný předmět
F7PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí
 
Z,ZK 3 1P + 1C Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBRNMKP Nukleární medicína – klinická praxe
 
Z,ZK 7 80XH L povinný předmět
F7PBRRZMKP Radiologické zobrazovací metody – klinická praxe
 
Z,ZK 9 200XH L povinný předmět
F7PBRTPKP Radioterapie – klinická praxe
 
Z,ZK 8 120XH L povinný předmět
F7PBRZBP Zpracování bakalářské práce
 
Z 6 160XH L povinný předmět
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1215173121505.html