Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Doporučený průchod studijním plánem Systémová integrace proseců ve zdravotnictví - kombinované - nástup ke studiu 19/20, 20/21, 21/22

Studijní plán: Navazující magisterský studijní program Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - kombinované

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7KMSEK Ekonomie
Martina Caithamlová, Petra Hospodková, Lucie Severová, Alexandr Soukup, Alexandr Soukup 
Z,ZK 5 8P+8S Z povinný předmět
F7KMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví KZ 3 4P+8S Z povinný předmět
F7KMSPMF Přehled matematiky a fyziky Z,ZK 4 8P+8S Z povinný předmět
F7KMSRLZ Řízení lidských zdrojů Z,ZK 3 4P+4S Z povinný předmět
F7KMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví KZ 5 8P+8S Z povinný předmět
F7KMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I. ZK 5 8P Z povinný předmět
F7KMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech KZ 5 8P+4S Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KMSBE Business English
 
KZ 2 8S L povinný předmět
F7KMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
 
Z,ZK 3 12P+8S L povinný předmět
F7KMSHZT Hodnocení zdravotnických technologií
 
Z,ZK 4 12P+8S L povinný předmět
F7KMSOP Odborná praxe
 
Z 2 4XT L povinný předmět
F7KMSPLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
 
Z,ZK 4 12P+8C L povinný předmět
F7KMSRP Ročníkový projekt
 
Z 2 8S L povinný předmět
F7KMSVZ2 Veřejné zdravotnictví II.
 
Z,ZK 4 8P L povinný předmět
F7KMSZSED Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze
 
Z,ZK 4 8P+8S L povinný předmět
F7KMSITZ Informační technologie ve zdravotnictví
 
KZ 2 8P+4S L povinně volitelný předmět
F7KMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
 
KZ 3 8P+4C L povinně volitelný předmět
F7KMSMKZ Marketing a PR ve zdravotnictví
 
KZ 2 8P+4S L povinně volitelný předmět
F7KMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
KZ 3 8P+4S L povinně volitelný předmět
F7KMSZU Základy účetnictví
 
KZ 2 8P+4S L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KMSBSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií Z,ZK 4 12P+8S Z povinný předmět
F7KMSEMM Ekonomicko-matematické metody KZ 2 4P+4S Z povinný předmět
F7KMSIP Individuální praxe Z 2 2XT Z povinný předmět
F7KMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení Z,ZK 5 12P+8S Z povinný předmět
F7KMSMZZ Management zdravotnických zařízení Z,ZK 4 8P+8S Z povinný předmět
F7KMSNIS Nemocniční informační systémy Z,ZK 3 8P+4S Z povinný předmět
F7KMSSDP1 Seminář k diplomové práci I. Z 2 8S Z povinný předmět
F7KMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru ZK 3 8P Z povinný předmět
F7KMSEAZ Ekonomické analýzy ve zdravotnictví KZ 3 8P+4S Z povinně volitelný předmět
F7KMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví
 
KZ 3 8P+4S Z povinně volitelný předmět
F7KMSMIP Projektové řízení KZ 3 8P+4S Z povinně volitelný předmět
F7KMSRKD Rozvoj komunikačních dovedností KZ 2 8P+4S Z povinně volitelný předmět
F7KMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
 
KZ 2 8P+4S Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KMSIZS Integrovaný záchranný systém a medicína katastrof
 
ZK 5 8P L povinný předmět
F7KMSMZT Management zdravotnické techniky
 
KZ 5 12P+8S L povinný předmět
F7KMSRKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
 
Z,ZK 5 12P+8S L povinný předmět
F7KMSSDP2 Seminář k diplomové práci II.
 
Z 2 12S L povinný předmět
F7KMSDP Zpracování diplomové práce
 
Z 8 4XT L povinný předmět
F7KMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
KZ 2 8S+4C L povinně volitelný předmět
F7KMSEHG E-Health a E-Government
 
KZ 3 8P+4S L povinně volitelný předmět
F7KMSKAJ Konverzace v anglickém jazyce
 
KZ 2 12S L povinně volitelný předmět
F7KMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení
 
KZ 3 8P+4S L povinně volitelný předmět
F7KMSMPR Využití moderních technických prostředků v rehabilitaci
 
Z,ZK 3 8P+4S L povinně volitelný předmět
F7KMSZMS Základy modelování a simulace
 
KZ 2 8P+4C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1037475209805.html