Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ústav tělesné výchovy a sportu

INFORMACE O TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA FAKULTĚ FBMI


Tělesnou výchovu a sport na Fakultě biomedicínského inženýrství zajišťuje
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (dále ÚTVS) se sídlem Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6 telefon: 224 351 881, 224 351 882 fax. 233 337 353
Ředitel ÚTVS: doc. PaeDr. Jiří DRNEK, CSc. E-mail: Jiri.Drnek@utvs.cvut.cz
Sekretariát ÚTVS: Miluše Čermáková E-mail: Miluse.Cermakova@utvs.cvut.cz
Irena Brůnová E-mail: Irena.Brunova@utvs.cvut.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Baron tel. 224 351 886
E-mail: Michal.Baron@utvs.cvut.cz
Tělesná výchova na FBMI je pro obory zdravotnický záchranář, fyzioterapie a plánování a řízení krizových situací zařazena do studijního programu jako povinný předmět (profesní příprava). Tyto předměty si studenti zapisují v KOSu v rámci své fakulty.
Fyzioterapeuti kteří nastoupili v ak. roce 2013/14 a později musí absolvovat 2 semestry zdravotní tělesné výchovy (17PBFZTV1, 17PBFZTV2) a další 3 semestry předmět Sportovní aktivity (17PBFSPA1 pro LS v 1. ročníku; 17PBFSPA2 pro LS ve 2. ročníku a 17PBFSPA3 pro ZS ve 3. ročníku).
Zdravotničtí záchranářikteří nastoupili v ak. roce 2014/15 a později musí absolvovat 4 semestry profesní tělesné výchovy - fitness, kondiční přípravu, lezení na stěně, plavání (kódy 17PBZPTV1, 17PBZPTV2, 17PBZPTV3, 17PBZPTV4), mezi povinnými předměty mají zařazen v 1. ročníku zimní výcvikový kurz (kód 17PBZZVK), ve 2. ročníku profesní sebeobranu I. a II. (17PBZPSO1, 17PBZPSO2) a ve 3. ročníku specializovaný kurz horské záchrany a kurz vodní záchrany (kód 17PBZKHZ, 17PBZKVZ). Studenti,kteří nastoupili v ak. roce 2013/14 a dříve musí absolvovat 4 semestry profesní tělesné výchovy - fitness, kondiční přípravu, lezení na stěně, plavání (kódy 17BZPTV1, 17BZPTV2, 17BZPTV3, 17BZPTV4) a k tomu si mohou zapsat každý semestr ještě další TV jako povinně volitelný předmět (kódy 17BZTVS1, 17BZTVS2, 17BZTVS3, 17BZTVS4, 17BZTVS5). Dále si mohou zapisovat jako povinně volitelný předmět i profesní sebeobranu (kódy 17BZPS1, 17BZPS2).
Studenti oboru Plánování a řízení krizových situací, kteří nastoupili v ak. roce 2014/15 a později musí absolvovat 4 semestry tělesné výchovy (kódy 17PBPTV1, 17PBPTV2, 17PBPTV3, 17PBPTV4) zaměřené na 2 semestry úpolových sportů, plavání a lezení na stěně. V 1. ročníku LS mají studium doplněno o letní výcvikový kurz (kód 17PBPLVK).
Pro všechny ostatní obory FBMI je tělesná výchova zařazena do studijního programu jako volitelný předmět, za který je udělen zápočet a kredity. V každém semestru bakalářského i magisterského studia si studenti mohou opakovaně zapsat tělesnou výchovu (s kódy TV-V2; TV-V1). Nabídku volitelné tělesné výchovy rozšiřuje v zimním semestru zimní výcvikový kurz (kód TVKZV) a v letním semestru letní výcvikový kurz (kód TVKLV).
Kódy pro tělesnou výchovu si studenti musí zapsat v KOSu. Pozor, předmět je vypsaný pod ÚTVS, ne pod vaší fakultou.
Do hodin volitelné tělesné výchovy a do kurzů se studenti hlásí podle svého zájmu a časových možností.

Věškeré informace o tělesné výchově, sportovních kurzech a sportovních aktivitách na ČVUT spolu s přihláškou do konkrétní hodiny tělesné výchovy nebo tělovýchovných kurzů najdete na webových stránkách ÚTVS www.utvs.cvut.cz Tyto stránky doplňuje facebookový profil ÚTVS www.facebook.com, kde lze získat další zajímavé a aktuální informace ze sportovního prostředí na ČVUT.

Přehled sportů:
- aerobic (různé formy) - kondiční posilování
- aikido - kruhový trénink
- badminton - lední hokej
- basketbal - lezení na stěně
- beach volejbal - lukostřelba
- bojová umění - lyže sjezd
- bowling - ninjutsu
- box - nnohejbal
- bruslení - pilates
- capoeria - plavání
- curling - power joga
- florbal - požární sport
- fotbal + futsal - sebeobrana
- frisbee - softbal
- geocaching - spinning
- golf - squash
- házená - stolní tenis
- in line bruslení - tenis
- irské tance - turistika
- jóga - volejbal
- kanoistika (jen pro plavce) - zdravotní tělesná výchova
- karate - zumba
- kardio - TV pro FBMI - fyzioterapie;zdravotnický záchranářský, krizový manažer
Sportovní život ČVUT doplňují vysokoškolské tělovýchovné jednoty:
VSK ČVUT Praha a Technika Praha strojní,
V jejich sportovních oddílech naleznete družstva a jednotlivce, kteří se zúčastňují pravidelných sportovních soutěží a dalších akcí pořádaných Sportovními svazy sdruženými v ČSTV. Jejich výkonnostní úroveň jde napříč celým spektrem od rekreační až po vrcholovou. Informace o činnosti těchto vysokoškolských tělovýchovných jednot naleznete na webových stránkách ÚTVS ČVUT - www.utvs.cvut.cz
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/utvs-f7.html