Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Programování a algoritmizace 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PA2 Z,ZK 7 2P+1R+2C česky
Přednášející:
Ladislav Vagner, Josef Vogel (gar.)
Cvičící:
Ladislav Vagner, Josef Vogel (gar.), David Bernhauer, Václav Blažej, Ondřej Cvacho, Tomáš Dejmek, Ondřej Fiedler, Klára Hájková, Lukáš Hrbek, Jiří Hunka, Jiří Chludil, Roman Jelínek, Jiří Kukačka, Jakub Kulík, Tomáš Licek, Josef Malík, Tomáš Nováček, Petr Pauš, Tomáš Pecka, Štěpán Plachý, Radek Richtr, Klára Schovánková, Roman Svoboda, David Šenkýř, Kryštof Tulinger, Tung Anh Vu, Jan Žaloudek
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti se naučí základům objektově orientovaného programování a naučí se specifikovat a implementovat abstraktní datové typy (zásobník, fronta, rozšiřitelné pole, množina, tabulka). Programovacím jazykem je C++. Přestože se nejedná o kurz tohoto jazyka, studenti jsou seznámeni se všemi rysy C++ důležitými pro splnění hlavního cíle (např. přetěžování operátorů, šablony).

Požadavky:

Základy algoritmizace a programování v jazyku C.

Osnova přednášek:

1. Jazyk C++, neobjektová rozšíření.

2. Programovací styly, objektově orientované programování.

3. Přetěžování operátorů 1.

4. Přetěžování operátorů 2, mělká a hluboká kopie.

5. Dědičnost.

6. Polymorfismus.

7. Abstraktní třídy, výjimky.

8. Šablony.

9. [3] Specifikace a implementace abstraktních datových typů (zásobník, fronta, pole, seznam, tabulka, množina).

10. Proudová knihovna, serializace objektů.

11. Událostmi řízený program, knihovna QT.

Osnova cvičení:

1. Na prosemináři učitel řeší vzorové úlohy, komentuje postup a případně doplní nové, na přednášce neuvedené informace. Studenti kopírují postup učitele na svých noteboocích, vkládají poznámky a mají dotazy.

2. Na počítačových cvičeních studenti řeší zadané úloh navazující na přednášky a prosemináře, cvičící poskytuje konzultace a rady.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty používat prostředky objektově orientovaného programování a využívat je při specifikaci a implementaci abtstraktních datových typů s důrazem na implementaci pomocí spojových struktur. Předmět je povinným předmětem programu, na který navazuje řada dalších předmětů.

Studijní materiály:

1. Virius, M. Jazyky C a C++: kompletní kapesní průvodce programátora. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1494-9.

2. Virius, M. Od C k C++. České Budějovice: Kopp, 2000. ISBN 80-7232-110-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T9:105
Vogel J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:105
Vogel J.
14:30–16:00
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna
St
místnost T9:349

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:155
Vagner L.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:155
Vagner L.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Dejvice
Posluchárna
místnost TK:PU1

09:15–10:45
Dejvice
NTK PU 1
místnost TK:PU1

11:00–12:30
Dejvice
NTK PU 1
místnost T9:349

12:45–14:15
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:155
Vagner L.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:155
Vagner L.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 4)
Dejvice
Posluchárna
místnost TK:PU1

12:45–14:15
Dejvice
NTK PU 1
Čt
místnost T9:349

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost TK:PU1

12:45–14:15
Dejvice
NTK PU 1
místnost TK:PU1

14:30–16:00
Dejvice
NTK PU 1
místnost T9:349

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349

11:00–12:30
Dejvice
NBFIT PC učebna

místnost T9:349

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost TK:PU1

09:15–10:45
Dejvice
NTK PU 1
místnost TK:PU1

12:45–14:15
Dejvice
NTK PU 1
místnost T9:349

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1121606.html