Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Programování a algoritmizace 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PA1 Z,ZK 6 2P+2R+2C česky
Přednášející:
Miroslav Balík, Josef Vogel
Cvičící:
Ladislav Vagner (gar.), Miroslav Balík, David Bernhauer, Michal Cvach, Ondřej Cvacho, Marianna Gedrová, Peter Guľa, Klára Hájková, Otto Hollmann, Jan Ječmen, Martin Jelínek, Roman Jelínek, Jaroslav Kříž, Tomáš Pecka, Radek Richtr, Klára Schovánková, Miroslav Sochor, Roman Svoboda, David Šenkýř, Ivan Šimeček, Jan Trávníček, Josef Vogel
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti se naučí sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C. Ovládají datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C. Rozumějí principu rekurze a složitosti algoritmů. Naučí se základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy.

Požadavky:

Žádné

Osnova přednášek:

1. Algoritmus, program, programovací jazyky. Vývojová prostředí.

2. Proměnné, přiřazovací příkaz, vstup a výstup pro celočíselné typy.

3. Reálné typy. Výrazy.

4. Řídicí struktury, větvení, cykly.

5. Funkce, vstupní a výstupní parametry.

6. Pole, řetězce.

7. Struktury, ukazatele.

8. Ukazatele, dynamické proměnné.

9. Složitost algoritmů, algoritmy řazení a vyhledávání.

10. Rozklad problému na podproblémy, rekurze.

11. Soubory.

12. Spojové seznamy.

13. Modulární programování, zbývající rysy jazyka C.

Osnova cvičení:

1. Číselné soustavy, převody. Bit, bajt, slovo, dvojslovo. Vývojová prostředí.

2. Celočíselné typy, proměnné, přiřazení, vstup a výstup. Zobrazení celých čísel, doplňkový kód.

3. Reálné typy. Zobrazení čísel v pohyblivé řádové čárce. Výrazy.

4. Podmíněné příkazy.

5. Cykly, zpracování posloupností.

6. Funkce.

7. Pole a řetězce.

8. Ukazatele a dynamické proměnné.

9. Složitost algoritmů, příklady algoritmů s různou

složitostí.

10. Rekurzivní funkce.

11. Struktury.

12. Spojové seznamy.

13. Soubory.

14. Rezerva.

Cíle studia:

Předmět je základním kurzem algoritmizace a procedurálního programování, jehož úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro další studium.

Studijní materiály:

1. Herout, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice: Kopp, 2004. ISBN 80-7232-220-6.

2. Virius, M. Jazyky C a C++: kompletní kapesní průvodce programátora. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1494-9.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/BI-PA1/.

Rozsah=prednasky+proseminare+cviceni:2p+2r+2c

Další informace:
https://moodle.fit.cvut.cz/courses/BI-PA1/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:349
Pecka T.
Gedrová M.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
Út
místnost T9:349
Ječmen J.
Svoboda R.

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:155
Vagner L.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:349
Šimeček I.
Hollmann O.

11:00–12:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Vogel J.
Šimeček I.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Šimeček I.
Ječmen J.

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:155
Vogel J.
11:00–12:30
(přednášková par. 3)
Dejvice
Posluchárna
St
místnost T9:349
Svoboda R.
Jelínek M.

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Vogel J.
Jelínek M.

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Cvach M.
Sochor M.

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:155
Vagner L.
07:30–09:00
(paralelka 201)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:155
Vagner L.
11:00–12:30
(paralelka 102)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:105
Balík M.
09:15–10:45
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna
Čt
místnost T9:349
Šenkýř D.
Gedrová M.

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:105
Vogel J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:348
Balík M.
07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC ucebna

místnost T9:349
Šenkýř D.
Svoboda R.

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost TK:PU1
Richtr R.
Hájková K.

16:15–17:45
Dejvice
NTK PU 1
místnost TK:PU1
Richtr R.
Hájková K.

18:00–19:30
Dejvice
NTK PU 1
místnost T9:349
Ječmen J.
Guľa P.

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Richtr R.
Hájková K.

11:00–12:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Ječmen J.
Guľa P.

12:45–14:15
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Ječmen J.
Guľa P.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Jelínek R.
Kříž J.

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Jelínek R.
Bernhauer D.

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:155
Vagner L.
11:00–12:30
(paralelka 202)
Dejvice
Posluchárna
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1121506.html