Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Programování a algoritmizace 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PA1 Z,ZK 6 2P+2R+2C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Programming and Algorithmics 1 (BIE-PA1)
Přednášející:
Miroslav Balík, Josef Vogel
Cvičící:
Ladislav Vagner (gar.), Miroslav Balík, David Bernhauer, Jiří Borský, Peter Guľa, Tomáš Heger, Roman Jelínek, Adam Jirovský, Jiří Kašpar, František Kovář, Jaroslav Kříž, Jana Maříková, Jan Matoušek, Šimon Schierreich, Ivan Šimeček, Ondřej Štorc, Jan Trávníček, Josef Vogel, Jan Zimolka
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti se naučí sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C. Ovládají datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C. Rozumějí principu rekurze a složitosti algoritmů. Naučí se základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy.

Požadavky:

Žádné

Osnova přednášek:

1. Algoritmus, program, programovací jazyky. Vývojová prostředí.

2. Proměnné, přiřazovací příkaz, vstup a výstup pro celočíselné typy.

3. Reálné typy. Výrazy.

4. Řídicí struktury, větvení, cykly.

5. Funkce, vstupní a výstupní parametry.

6. Pole, řetězce.

7. Struktury, ukazatele.

8. Ukazatele, dynamické proměnné.

9. Složitost algoritmů, algoritmy řazení a vyhledávání.

10. Rozklad problému na podproblémy, rekurze.

11. Soubory.

12. Spojové seznamy.

13. Modulární programování, zbývající rysy jazyka C.

Osnova cvičení:

1. Číselné soustavy, převody. Bit, bajt, slovo, dvojslovo. Vývojová prostředí.

2. Celočíselné typy, proměnné, přiřazení, vstup a výstup. Zobrazení celých čísel, doplňkový kód.

3. Reálné typy. Zobrazení čísel v pohyblivé řádové čárce. Výrazy.

4. Podmíněné příkazy.

5. Cykly, zpracování posloupností.

6. Funkce.

7. Pole a řetězce.

8. Ukazatele a dynamické proměnné.

9. Složitost algoritmů, příklady algoritmů s různou

složitostí.

10. Rekurzivní funkce.

11. Struktury.

12. Spojové seznamy.

13. Soubory.

14. Rezerva.

Cíle studia:

Předmět je základním kurzem algoritmizace a procedurálního programování, jehož úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro další studium.

Studijní materiály:

1. Herout, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice: Kopp, 2004. ISBN 80-7232-220-6.

2. Virius, M. Jazyky C a C++: kompletní kapesní průvodce programátora. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1494-9.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-PA1

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-PA1
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TK:BS
Vogel J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:349
Vogel J.
Matoušek J.

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost TK:BS
Vagner L.
14:30–16:00
(paralelka 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
Út
místnost T9:155
Vagner L.
07:30–09:00
(paralelka 2)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:349
Šimeček I.
Kašpar J.

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Šimeček I.
Maříková J.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Bernhauer D.
Heger T.

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Jirovský A.
Maříková J.

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:155
Vagner L.
14:30–16:00
(paralelka 3)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:349
Šimeček I.
Kašpar J.

12:45–14:15
Dejvice
NBFIT PC učebna
St
místnost T9:105
Vogel J.
09:15–10:45
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna
Čt
místnost T9:349
Matoušek J.
Guľa P.

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Šimeček I.
Kašpar J.

11:00–12:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Šimeček I.
Kašpar J.

12:45–14:15
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Kříž J.
Jelínek R.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Jelínek R.
Kříž J.

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Jirovský A.
Jelínek R.

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:351
Balík M.
07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:105
Balík M.
16:15–17:45
(přednášková par. 3)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:349
Matoušek J.
Guľa P.

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:155
Vagner L.
14:30–16:00
(paralelka 4)
Dejvice
Posluchárna

místnost T9:349
Schierreich Š.
Kovář F.

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Kovář F.
Schierreich Š.

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Schierreich Š.
Kovář F.

11:00–12:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Borský J.
Zimolka J.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1121506.html