Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2017/2018

Programování a algoritmizace 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PA1 Z,ZK 6 2+2+2 česky
Přednášející:
Miroslav Balík, Josef Vogel
Cvičící:
Ladislav Vagner (gar.), Miroslav Balík, David Bernhauer, Václav Blažej, Michal Cvach, Ondřej Cvacho, Radovan Červený, Jiří Dostál, Ondřej Fiedler, Marianna Gedrová, Ondřej Guth, Klára Hájková, Otto Hollmann, Lukáš Hrbek, Jan Ječmen, Martin Jelínek, Roman Jelínek, Jan Matyáš Křišťan, Jiří Kukačka, Jakub Kulík, Tomáš Licek, Josef Malík, Petr Matyáš, Peter Mitura, Jiří Nádvorník, Jan Noha, Alena Nohová, Tomáš Pecka, Štěpán Plachý, Radomír Polách, Jakub Puchýř, Radek Richtr, Klára Schovánková, Miroslav Sochor, Roman Svoboda, David Šenkýř, Jan Trávníček, Kryštof Tulinger, Josef Vogel
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti se naučí sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C. Ovládají datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C. Rozumějí principu rekurze a složitosti algoritmů. Naučí se základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy.

Požadavky:

Žádné

Osnova přednášek:

1. Algoritmus, program, programovací jazyky. Vývojová prostředí.

2. Proměnné, přiřazovací příkaz, vstup a výstup pro celočíselné typy.

3. Reálné typy. Výrazy.

4. Řídicí struktury, větvení, cykly.

5. Funkce, vstupní a výstupní parametry.

6. Pole, řetězce.

7. Struktury, ukazatele.

8. Ukazatele, dynamické proměnné.

9. Složitost algoritmů, algoritmy řazení a vyhledávání.

10. Rozklad problému na podproblémy, rekurze.

11. Soubory.

12. Spojové seznamy.

13. Modulární programování, zbývající rysy jazyka C.

Osnova cvičení:

1. Číselné soustavy, převody. Bit, bajt, slovo, dvojslovo. Vývojová prostředí.

2. Celočíselné typy, proměnné, přiřazení, vstup a výstup. Zobrazení celých čísel, doplňkový kód.

3. Reálné typy. Zobrazení čísel v pohyblivé řádové čárce. Výrazy.

4. Podmíněné příkazy.

5. Cykly, zpracování posloupností.

6. Funkce.

7. Pole a řetězce.

8. Ukazatele a dynamické proměnné.

9. Složitost algoritmů, příklady algoritmů s různou

složitostí.

10. Rekurzivní funkce.

11. Struktury.

12. Spojové seznamy.

13. Soubory.

14. Rezerva.

Cíle studia:

Předmět je základním kurzem algoritmizace a procedurálního programování, jehož úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro další studium.

Studijní materiály:

1. Herout, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice: Kopp, 2004. ISBN 80-7232-220-6.

2. Virius, M. Jazyky C a C++: kompletní kapesní průvodce programátora. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1494-9.

Poznámka:

Rozsah=prednasky+proseminare+cviceni:2p+2r+2c

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:107
Vagner L.
11:00–12:30
(paralelka 102)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:349
Schovánková K.
Jelínek M.

12:45–14:15
(paralelka 102)
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Schovánková K.
Mitura P.

14:30–16:00
(paralelka 102)
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T4:D1-366
Vagner L.
18:00–19:30
(paralelka 101)
Dejvice
Posluchárna 366
Út
místnost T9:105
Balík M.
07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:349
Jelínek R.
Bernhauer D.

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Vogel J.
Červený R.

11:00–12:30
(paralelka 101)
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Pecka T.
Cvach M.

12:45–14:15
(paralelka 101)
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Vogel J.
Křišťan J.

14:30–16:00
(paralelka 101)
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Hrbek L.
Sochor M.

16:15–17:45
(paralelka 201)
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Jelínek R.
Ječmen J.

07:30–09:00
(paralelka 101)
Dejvice
NBFIT PC učebna
St
místnost T4:C2-136
Vagner L.
18:00–19:30
(paralelka 202)
Dejvice
Posluchárna 136
Čt
místnost T9:303
Balík M.
07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 202)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:105
Vogel J.
12:45–14:15
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:105
Vagner L.
18:00–19:30
(paralelka 201)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:349
Licek T.
Ječmen J.

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna

místnost T9:349
Kulík J.
Hollmann O.

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Svoboda R.
Kukačka J.

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Svoboda R.
Kukačka J.

11:00–12:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Richtr R.
Hájková K.

12:45–14:15
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Richtr R.
Hájková K.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Hrbek L.
Jelínek M.

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Noha J.
Sochůrková A.

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:155
Vogel J.
11:00–12:30
(přednášková par. 3)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:351
Šenkýř D.
16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC ucebna
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1121506.html