Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Programování a algoritmizace 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PA1 Z,ZK 6 2P+2R+2C česky
Přednášející:
Miroslav Balík, Josef Vogel
Cvičící:
Ladislav Vagner (gar.), Miroslav Balík, David Bernhauer, Jiří Borský, Michal Cvach, Ondřej Cvacho, Marianna Gedrová, Peter Guľa, Klára Hájková, Otto Hollmann, Jan Ječmen, Martin Jelínek, Roman Jelínek, Adam Jirovský, Jiří Kašpar, František Kovář, Jaroslav Kříž, Jan Matoušek, Tomáš Pecka, Jan Pokorný, Radek Richtr, Šimon Schierreich, Klára Schovánková, Miroslav Sochor, Roman Svoboda, David Šenkýř, Ivan Šimeček, Jan Trávníček, Josef Vogel
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti se naučí sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C. Ovládají datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C. Rozumějí principu rekurze a složitosti algoritmů. Naučí se základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy.

Požadavky:

Žádné

Osnova přednášek:

1. Algoritmus, program, programovací jazyky. Vývojová prostředí.

2. Proměnné, přiřazovací příkaz, vstup a výstup pro celočíselné typy.

3. Reálné typy. Výrazy.

4. Řídicí struktury, větvení, cykly.

5. Funkce, vstupní a výstupní parametry.

6. Pole, řetězce.

7. Struktury, ukazatele.

8. Ukazatele, dynamické proměnné.

9. Složitost algoritmů, algoritmy řazení a vyhledávání.

10. Rozklad problému na podproblémy, rekurze.

11. Soubory.

12. Spojové seznamy.

13. Modulární programování, zbývající rysy jazyka C.

Osnova cvičení:

1. Číselné soustavy, převody. Bit, bajt, slovo, dvojslovo. Vývojová prostředí.

2. Celočíselné typy, proměnné, přiřazení, vstup a výstup. Zobrazení celých čísel, doplňkový kód.

3. Reálné typy. Zobrazení čísel v pohyblivé řádové čárce. Výrazy.

4. Podmíněné příkazy.

5. Cykly, zpracování posloupností.

6. Funkce.

7. Pole a řetězce.

8. Ukazatele a dynamické proměnné.

9. Složitost algoritmů, příklady algoritmů s různou

složitostí.

10. Rekurzivní funkce.

11. Struktury.

12. Spojové seznamy.

13. Soubory.

14. Rezerva.

Cíle studia:

Předmět je základním kurzem algoritmizace a procedurálního programování, jehož úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro další studium.

Studijní materiály:

1. Herout, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice: Kopp, 2004. ISBN 80-7232-220-6.

2. Virius, M. Jazyky C a C++: kompletní kapesní průvodce programátora. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1494-9.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-PA1

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-PA1
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:155
Vagner L.
14:30–16:00
(paralelka 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost TK:BS
Vogel J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:349
Matoušek J.
Pokorný J.

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
Út
místnost T9:349
Matoušek J.
Kovář F.

07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Bernhauer D.
Jelínek R.

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:155
Vagner L.
07:30–09:00
(paralelka 2)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:349
Matoušek J.
Pokorný J.

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Vogel J.
Kašpar J.

12:45–14:15
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Vogel J.
Kašpar J.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Bernhauer D.
Jelínek R.

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:155
Vagner L.
11:00–12:30
(paralelka 3)
Dejvice
Posluchárna
St
místnost T9:105
Vogel J.
09:15–10:45
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna
Čt
místnost T9:303
Balík M.
07:30–09:00
Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:349
Jelínek R.
Jirovský A.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Šenkýř D.
Svoboda R.

18:00–19:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Šimeček I.
Hájková K.

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:155
Vagner L.
14:30–16:00
(paralelka 4)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:105
Balík M.
16:15–17:45
(přednášková par. 3)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:349
Šimeček I.
Hájková K.

11:00–12:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Šimeček I.
Hájková K.

12:45–14:15
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Šenkýř D.
Svoboda R.

16:15–17:45
Dejvice
NBFIT PC učebna

místnost T9:349
Kříž J.
Borský J.

09:15–10:45
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Schierreich Š.
Guľa P.

11:00–12:30
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Schierreich Š.
Kříž J.

12:45–14:15
Dejvice
NBFIT PC učebna
místnost T9:349
Schierreich Š.
Kříž J.

14:30–16:00
Dejvice
NBFIT PC učebna
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1121506.html